Gjenåpningen av infrastruktur etter Hans går for tregt

Reiselivet nordøst for Oslo og helt opp til Trondheim lider fremdeles av treg gjenoppbygging av nødvendig infrastruktur som ble skadet under ekstremværet “Hans” i august 2023. NHO Reiseliv etterlyser handling og fortgang fra regjeringen og samferdselsministeren.

Vedlagte brev ble sendt samferdselsminister John-Ivar Nygård 20. oktober 2023, og redegjør for reiselivsnæringens behov for åpne og forutsigbare transportårer. 

NHO Reiseliv etterlyser handling og fortgang fra regjeringen og samferdselsministeren i disse prosessene. En rask løsning er nødvendig, da reiselivet og næringslivet ellers er sterkt avhengig av en effektiv transportinfrastruktur.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Brev om konsekvenser av ekstremværet Hans og forsikringsmarkedet for reiselivet

Naturskadepoolen inkluderer ikke kompensasjon for avbestillinger. Dette etterlater bedrifter som må håndtere inntektstap som følge av ekstremværet, sårbar i en slik krise.

Beredskap

Reiselivsbransjen er en viktig del av beredskapen i kriser. Her kan du lese mer om NHO Reiselivs arbeid tilknyttet beredskap og krisehåndtering.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: