Høringssvar: Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

Følgende høringssvar ble sendt Justis- og beredskapsdepartementet 15. september 2022 og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til NOU 2022:2 om cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder.

NHO Reiseliv støtter det grunnleggende synspunktet i anbefaling nr 1 i NOU 2022:1: Helhetlig tilnærming til cruisenæringen om at "Norske myndigheter må derfor utarbeide en helhetlig nasjonal plan for cruisetrafikken, der sikkerhet, beredskap og redning får en sentral plass". 

Les mer om NHO Reiselivs standpunkt og anbefalinger om cruise og cruisetrafikk i høringssvaret nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Nyheter om cruise og cruiseturisme

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: