Kritisk til forslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann

Publisert

Cruiseskip som seiler i gråvær. Foto

Foto: Steinar Engeland

NHO Reiseliv er kritisk til forslag til ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på cruiseskip i norske farvann, fordi det kan føre til flere negative konsekvenser for landbasert turistnæring.

Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innebærer at cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, skal underlegges krav om norske lønns- og arbeidsvilkår når “over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann”. NHO Reiseliv er kritisk til forslaget fordi det kan gi insentiv til å forkorte tiden cruisebåten bruker i norsk farvann, og at bruk av såkalte snuhavner i Norge vil bli mindre.  

Kristin Krohn Devold.

– Vi frykter at rederiene vil prioritere kortvarige besøk i de mest sentrale havnene på Vestlandet, og at de ikke tar turen opp til Nord-Norge, for å korte ned på tiden, og dermed unngå kravet om norske lønninger. Forslaget vil etter alt å dømme bety at det blir mindre cruisetrafikk særlig nordover. Dette er svært uheldig for landbasert reiseliv som har bygget seg opp rundt internasjonal cruisetrafikk, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Hun viser til at Holmefjordutvalget, som skulle komme med anbefalinger før lovforslaget, anbefalte en mildere lovgivning for cruise nettopp av denne grunnen. 

Les mer om utvalgets anbefalinger her.

Fører til økt press på allerede pressede cruisedestinasjoner  

NHO Reiseliv mener at det viktigste Norge kan gjøre når det gjelder cruisetrafikk til Norge er å sørge for at kommunene selv kan regulere antall cruisebåter og passasjerer man kan ta imot per dag, og at man samtidig har klare miljøkrav til hvilke båter som får besøke Norge:  

– Cruisepolitikken bør utformes slik at man sørger for at de mest miljøvennlige skipene er de som kommer til Norge, og at presset på land ikke blir for stort. En slik regulering vil påvirke rederiene til å gjøre investeringer i bærekraftig teknologi. Forslaget som nå er på høring gir ingen slike positive insentiver og vil mest sannsynlig øke presset på cruisehavner som Ålesund, Bergen og Stavanger – byer som allerede opplever stort press og der lokalbefolkningen ønsker seg mindre forurensende cruisetrafikk, sier Krohn Devold.  

Hun legger til at i Nord-Norge er det mindre trafikk og et ønske om vekst fra cruisetrafikken, men at forslaget vil ha motsatt effekt:  

– I Nord-Norge har cruiseturisme, og ikke minst utviklingen av vintercruise, vært viktig for å kunne bygge opp levedyktige opplevelses- og aktivitetsbedrifter langs kysten. Utviklingen i Alta kommune er et godt eksempel, fortsetter NHO Reiseliv-direktøren, og peker på at forslaget også vil føre til mindre bruk av såkalte snuhavner i Norge, da rederiene vil korte ned oppholdet i Norge:  

– Pågående arbeid med å etablere snuhavnoperasjoner i Nord-Norge, som vil kunne øke oppholdstiden i nord, vil antageligvis stoppe opp. Mindre bruk av norske snuhavner betyr mindre verdiskaping hos det landbaserte reiselivet, fortsetter Krohn Devold.  

Konsekvensene må utredes bedre  

NHO Reiseliv anbefaler at NFD bedre utreder konsekvensene av forsalget både for reiselivsnæringen, men også for annen aktivitet på land som er avhengig av skipstrafikk.  

– Et så inngripende forslag med så vidtrekkende konsekvenser bør utredes bedre. Vi tror heller ikke det er NFDs intensjon å dele Norge i to når det gjelder insentiver for cruisebesøk, og bidra til mindre verdiskaping på land i områder der det er godt med plass og der kommunen selv ønsker mer cruisetrafikk, avslutter Krohn Devold.  

Les hele NHO Reiselivs høringssvar her 

NHO Reiseliv støtter det grunnleggende synspunktet i anbefaling nr 1 i NOU 2022:1: Helhetlig tilnærming til cruisenæringen om at "Norske myndigheter må derfor utarbeide en helhetlig nasjonal plan for cruisetrafikken, der sikkerhet, beredskap og redning får en sentral plass". 

Les mer om NHO Reiselivs standpunkt og anbefalinger om cruise og cruisetrafikk i vårt høringssvar til NOU 2022:1 her 

Høringssvar til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart

Vi kan ikke se at det nye forslaget bøter på de dramatiske konsekvensene som innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår for cruisebåter, vil ha for reiselivet langs kysten. Les vårt høringssvar her.

Høringssvar lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

NHO Reiseliv mener det er en rekke utfordringer med forslaget til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Les vårt høringssvar her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: