Cruise og cruiseturisme

Cruiseskip i Nordfjord. Foto: Photo by Steinar Engeland / Unsplash

Cruiseskip i Nordfjord. Foto: Steinar Engeland / Unsplash. Foto: Unsplash

Norge er en attraktiv cruisedestinasjon for hele verden. Det fordrer at vi har et bevisst forhold til forvaltning, utslipp, verdiskaping og menneskemengder.

Cruise kan gi et positivt bidrag til norsk reiseliv, gitt at næringen blir regulert på en måte som er i balanse med både lokalsamfunnets og klimaets tåleevne. Det må stilles krav til utslipp av klimagasser, kloakk og annet avfall, og må også møtes med aktiv forvaltning av byrommet i kommunene. Norske kommuner har ulike forutsetninger for å ta imot cruise.

Noen ønsker seg mer og har plass til det, mens andre kommuner opplever utfordringer med dagens mengder og ønsker å begrense antall cruisepassasjerer på daglig basis. På disse stedene er stemningen mot cruise noen steder snudd fra positiv til negativ, fordi volumvekst har vært for stor og forurensingen fra skip og trafikkbelastning av store bussgrupper skader lokalbefolkning.

Våre viktigste innspill

 • Kommunene må ha et aktivt forhold til mengden cruise og påvirkningen på lokalmiljøet. Dette fordrer også at kommunen har kontinuerlig dialog med havnestyrene.
 • Det må utarbeides utslippskrav til cruiseskip ikke bare i verdensarvfjordene, men for hele Norge.
 • Cruiseskip som kommer må øke sitt samspill med lokalt næringsliv for å øke verdiskapingen på land.

Bergen har løst dette ved et demokratisk fastsatt tak på antall cruisepassasjerer som får gå i land på 8000. I Nussfjord i Lofoten har man sagt at det holder med to busser med cruisepassasjerer hver dag. NHO Reiseliv støtter slike tiltak. En god reiselivsforvaltning er en som skaper harmoni mellom økonomisk og miljømessig bærekraft, de besøkende og de fastboende. Da er også trafikken lokalt forankret, balansert og konfliktene minimeres.

NHO Reiseliv støtter miljøkrav til cruisenæringen

NHO Reiseliv støtter de 13 ulike destinasjonene i Norge som har kommet med til sammen 14 miljøkrav til cruisenæringen.  NHO Reiseliv har også støttet Sjøfartsdirektoratets foreslåtte miljø- og utslippskrav til cruise- og fergetrafikken i verdensarvfjordene, og mener samtidig at det er nødvendig at det kommer på plass et regelverk som gjelder alle norske fjordområder. Høringssvaret kan du lese her.

Det er samtidig viktig å oppnå målet om større spredning av cruisetrafikken gjennom året. Dette letter presset i høysesongen, utvider grunnlaget for landbaserte arbeidsplasser og mer verdiskaping og mer omsetning til lokal handelsstand. Flere av opplevelsene gjestene tilbys i land bør baseres på kollektivtransport og bysykler eller gange. Det øker bærekraften, og hindrer trafikkork og frustrasjon fra innleide busser.

NHO Reiseliv er tilhenger av landstrøm for skip, og mener det skjer en positiv utvikling her. Forhåpentligvis vil flere og flere havner i Norge i løpet av få år ha fullt ut funksjonelle landstrømanlegg. Her skriver Teknisk ukeblad om støtteordninger for landstrøm.

Verdiskaping og skatteinntekter cruise vs. hotell

Cruiseturistene er mindre lønnsomme enn andre besøkende. I en ringvirkningsanalyse Menon har gjort for NHO Reiseliv, er Innovasjon Norges Turistundersøkelse lagt til grunn for beregningene av forbruk i denne analysen. Her intervjues et stort antall reisende på forskjellige destinasjoner blant annet om hvor mye penger de har brukt på reisen.

Beregnet døgnforbruk for ulike segmenter vises i figuren. Vi ser at yrkesreisende bruker mest, og at nordmenn bruker litt mer enn utlendinger. Norske yrkesreisende i Bergen bruker ca. 2500 kroner per døgn. Cruisegjestene har det laveste forbruket. Det skyldes i hovedsak at de ikke bruker penger på overnatting, men de beregnes også å legge igjen mindre penger enn andre på alle forbrukskategorier unntatt opplevelser.

Dersom du arbeider i hotellnæringen i Norge, må arbeidsgiver betale (avhengig av hvor i landet du bor) 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift og skatt på overskudd. Norske hotelleiere betaler også formuesskatt og har en moms på overnatting som er i europatoppen. NHO Reiseliv har i tillegg fått dokumentert at skatteinntektene fra de ansatte i reiselivsnæringen i Norge utgjør over 20 mrd. kroner. Konsum på norske hoteller, utløser i sin tur ei rekke avgifter til staten. Det gjør også at norske hoteller ligger høyt i prisnivå i global sammenheng. Dette gjør også norsk reiseliv er blant de mest produktive i verden. I motsetning til dette genererer ikke konsum om bord på et cruiseskip i en norsk fjord inntekter til staten.

En arbeidsplass i hotellnæringen gir dermed mer verdiskaping for Norge enn en arbeidsplass i cruisenæringen. For NHO Reiseliv er det viktig for at Norge bygger opp under verdiskaping i norsk reiseliv. Her kan du lese en kronikk av NHO Reiseliv Midt-Norges styremedlem Maud Haldorsen om bærekraftig forvaltning, hotelldrift og cruise.

Nyheter om cruise og cruiseturisme

Dokumenter

 1. Høringssvar til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart

  Vi kan ikke se at det nye forslaget bøter på de dramatiske konsekvensene som innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår for cruisebåter, vil ha for reiselivet langs kysten. Les vårt høringssvar her.

 2. Høringsforslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene

  NHO Reiseliv støtter forslaget om å innføre nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Men tiltakene må være effektive, overgangsperioden må romme flere biodrivstoff enn kun biogass, og konsekvensene for det landbaserte reiselivet må tas hensyn til.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

 • Ole Michael Bjørndal
 • Fagdirektør næringspolitikk
 • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: