Høringssvar lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

NHO Reiseliv mener det er en rekke utfordringer med forslaget til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Det er en rekke utfordringer med forslaget slik det nå foreligger som vil kunne ha dramatiske konsekvenser for reiselivet langs kysten, særlig i områdene lenger nord.

Oppsummert er NHO Reiselivs hovedinnvendinger mot forslaget følgende:
  • Holmefjordutvalget mente at skip i internasjonal cruisevirksomhet som anløper norsk havn ikke burde omfattes av et slikt krav, fordi de fryktet betydelig negative konsekvenser for landbasert turistnæring som er bygget opp rundt internasjonal cruisetrafikk. NHO Reiseliv finner det uheldig at NFD hverken drøfter disse utfordringene og heller ikke har lyttet til Holmefjordutvalget.

  • Forslaget vil etter alt å dømme bety at det blir mindre cruisetrafikk særlig nordover. Dette er svært uheldig for landbasert reiseliv både i byer og i distriktene i Nord-Norge.

  • Forslaget gir et insentiv til å forkorte tiden cruisebåten bruker i norsk farvann og at bruk av såkalte snuhavner i Norge vil bli mindre. Det vil bety at rederiene vi søke mot kortvarige besøk i de mest sentrale havnene på Vestlandet som allerede har et stort press fra cruisebåter. Mindre bruk av norske snuhavner betyr mindre verdiskaping hos det landbaserte reiselivet.

  • NHO Reiseliv anbefaler at NFD bedre utreder konsekvensene av forslaget. Dersom departementet likevel velger å gjennomføre en endring i vilkårene, er det nødvendig at det kommer tilbake med et forslag som ikke vil dele Norge i to når det gjelder insentiver for cruisebesøk.

Les mer i det vedlagte høringssvaret som sendt Nærings- og fiskeridepartementet 31. august 2022. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: