Glad for utredning av filminsentivordning

Publisert

– Det er på høy tid å realisere en insentivordning for både norske og utenlandske filmproduksjoner i Norge. Derfor er det gledelig at kulturministeren nå utreder dette, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv har lenge støttet forslaget om å opprette en incentivordning for flere utenlandske filmproduksjoner i Norge.
 
En filmincentivordning innebærer at dersom en utenlandsk film- eller tv-serieproduksjon legger innspillingen sin til landet, så får produsentene refundert en viss prosent av pengene de bruker av staten. Land som Tyskland, Tsjekkia, Storbritannia, Irland og Island har allerede ordninger for statsstøtte eller skatterabatt, slik at noe av produksjonskostnaden refunderes. Norge har det ikke.
 
24. februar 2014 ble det kjent at Kulturdepartementet har satt i gang en utredning av filmincentivordninger i andre land, og skal vurdere hvordan en filmincentivordning i Norge eventuelt kan utformes.
 
«Det er flere eksempler på at Norge blir valgt bort i konkurransen med andre land som filminnspillingssted fordi Norge ikke tilbyr noen form for utgiftsrefusjon, og derfor blir for dyrt» , skriver administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i et brev til Kulturdepartementet som også Aftenposten og Dagsavisen refererer.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: