"Turistfiske" er ikke på avveie

Publisert

Fem menn som sitter på stoler, på en rekke om bord i en båt. Foto

På Arendalsuka inviterte Tolletaten og Fiskeridirektoratet til debatt om turistfiske og stilte spørsmålet "Turistfiske på avveie – en trussel mot Norges arvesølv?" I panelet satt (fra venstre) Tolldirektoratet ved direktør Øystein Børmer, fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet Frank Bakke Jensen, Ole Michael Bjørndal fra NHO Reiseliv, Keno Ferter, forsker ved Havforskningsinstituttet, og ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik. Foto: NHO Reiseliv

Vi må skille mellom turistfiske som bransje, og det som er useriøse og til dels kriminelle miljøer, understreket NHO Reiseliv i debatt om turistfiske på Arendalsuka.

På Arendalsuka inviterte Tolletaten og Fiskeridirektoratet til debatt om turistfiske og stilte spørsmålet "Turistfiske på avveie – en trussel mot Norges arvesølv?" 

NHO Reiseliv ønsker diskusjonen om regler og forvaltning av turistfiskebransjen, som er så viktig for mange lokalsamfunn, velkommen. Premisset for debatten er likevel feil, mente næringspolitisk fagdirektør Ole Michael Bjørndal; det er ikke turistfiske som er på avveie:  

fire menn som sitter på rekke om bord på en båt. To av dem holder mikrofoner. Foto

– Vi må skille mellom turistfiske, som bidrar til verdiskaping, aktivitet, sysselsetting og store ringvirkninger langs hele norskekysten, og det som er useriøse og til dels kriminelle miljøer som ikke har noe med denne bransjen å gjøre, understreket NHO Reiselivs Ole Michael Bjørndal under debatten. Foto: NHO Reiseliv

 Vi må slutte å kalle det «turistfiske», det er tjuvfiske og tildels organisert miljøkriminalitet vi snakker om, og vi må skru til mot disse aktørene.

–  Vi må skille mellom turistfiske, som bidrar til verdiskaping, aktivitet, sysselsetting og store ringvirkninger langs hele norskekysten, og det som er useriøse og til dels kriminelle miljøer som ikke har noe med denne bransjen å gjøre, sier Bjørndal. 

Les også: Havfiske skaper aktivitet og arbeidsplasser

Strengere bøter og sertifiseringsordning 

Bjørndal understreket at det i dag er en økt kontrollmulighet fordi utlendinger må være tilknyttet en registrert fiskebedrift, dersom de skal ta fisk ut av landet. NHO Reiseliv har også gått i bresjen for økte bøtesatser, og er opptatt av å straffe dem som smugler fisk ut av landet. NHO Reiseliv har gjennom sitt Havfiskeforum jobbet aktivt for bransjens utvikling og er opptatt av god forvaltning og å lære gjestene sine om gjeldende regelverk. 

 På spørsmål om hvordan man kan få tydeligere oversikt over de useriøse aktørene har NHO Reiseliv flere forslag:  

  •  Dagens krav om minimum 50 000 kroners omsetning, for å bli en registrert havfiskebedrift, er kanskje litt for lav.
  • Det er mulig å lage en enkel sertifiseringsordning for å bli en godkjent havfiskebedrift, uten at dette blir en altfor tidkrevende og byråkratisk prosess.
  • Dessuten er vi opptatt av at myndighetene, i tillegg til å bruke ressurser til å ta de useriøse aktørene, bruker tid på veiledning og oppfølging av havfiskebedriftene slik at de kan bli enda bedre både fangstregistrering og i sin kunnskapsformidling til egne gjester, sier Bjørndal.  
Infografikk som viser verdiskaping i reiselivet

Havfisketurismen bidrar til verdiskaping, aktivitet og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Flere fakta om havfisketurisme i Norge finner du i rapporten Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge. Klikk på bildet for å lese rapporten. Foto: NHO Reiseliv

Forsker: Næringen bidrar til bærekraftig forvaltning  

Forsker Keno Ferter har jobbet med turistfiske i 15 år, og mener debatten om ulovlig turistfiske må bli mer kunnskapsbasert og ikke så mye basert på enkeltobservasjoner, følelser og fordommer. 

Han bekrefter også behovet for å skille mellom turistfiske som næring, og det som er useriøse og kriminelle miljøer: 

Vi som er havforskere kan få kontroll og få til en bærekraftig forvaltning av næringen. Vi har et veldig godt samarbeid med mange turistfiskebedriftene i forhold til besøk og innsamling av biologiske prøver. Da er det næring vi snakker om, og den går det an å forvalte, understreket Ferter.

Når det gjelder den delen som er organisert miljøkriminalitet, mener forskeren myndighetene må ta sterkere grep.  

Les også: Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge

– De store beslagene som blir stoppet på grensen kommer fra personer som ikke har bodd på registrerte bedrifter. Det er i dag lite sannsynlig å bli tatt, og det er jo her myndighetene må ta mer kontroll. 

Les også: Bærekraftig havfiske er mulig

Tips fra turistfiskebedriftene bidrar til flere beslag 

Ferter viste også til at det har vært en økning i mindre beslag fra turister som har bodd på registrerte bedrifter, og at disse beslagene i stor grad skjer etter tips fra turistfiskebedriftene selv til Tolletaten. Bedriftene er dermed viktige partnere for myndighetene i kampen mot ulovlig smugling, mener han. 

Eierne av registrerte turistfiskebedrifter er opptatt av å bli kvitt gjester som ønsker å smugle. Den eneste hjemmelen turistfiskebedriftene har når de ser gjester som tar ulovlige mengder fisk, er å tipse Tolletaten. Så de sender tips til Tolletaten, og da blir de tatt.  

Vi trenger øyne og ører langs kysten 

Fiskeridirektør Frank Bakke Jensen var enig i at havfiskturisme er en betydelig næring med mange gode bedrifter som det i utgangspunktet er et godt regelverk for:

en kvinne som snakker i en mikrofon. Foto

NHO Reiselivs president Mona Saab driver bedriften Big Fish Adventure, og stilte fiskeridirektøren et viktig spørsmål om å stoppe useriøse under debatten: –Vi har ikke muligheten til å ta dem med utgangspunkt i dagens regelverk. Vi kan peke på den, men hvordan skal dere ta dem?. Foto: NHO Reiseliv

Det vi trenger er øyne og ører langs kysten til å slå ned på ulovlig utførsel av fisk! Vi har ting å gå på både når det gjelder samarbeid mellom etatene, Tolletaten, Skatteetaten, Politi og Arbeidstilsynet. Helhetlig kontroll og tips er det som skal til for å bli bedre! Det er nødvendig å løfte dette arbeidet fordi reiselivet er en viktig næring for kysten, og sammen må vi luke bort dem som er useriøse 

På spørsmål fra NHO Reiselivs president Mona Saab, om hvordan de useriøse kan stoppes. var firkseridirektøren og tolldirektøren tydelige: 

Vi kan også i større grad ta i bruk verktøy og teknologi. Vi har apper både for opplæring og for tipsing og vi jobber stadig med utvikling av gode verktøy for å sikre en god utvikling.  

Tolldirektør, Øystein Børmer bekreftet behovet for mer kontroll.  

Det vi er mest bekymret for er de som driver dette i stor skala for videresalg i utlandet. Tolletaten har vært rigget mest for importkontroll, men eksportkontroll blir viktigere og viktigere. I nord er det ganske høy oppmerksomhet på ulovlig fiskeeksport, mens i sørNorge er det nok mindre fokus. 

Les også: Havfiske skaper aktivitet og arbeidsplasser

Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge

Havfisketurismen bidrar til verdiskaping, aktivitet og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Les høydepunktene og last ned rapporten Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: