NHO Reiseliv

Innhold

21 reiselivstrender for 2018

Foto: Per Sollerman

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold presenterer 21 trender som vil berøre reiselivet i 2018.

1. Storbyene blir viktigere

Storbyene og Gardermoen blir viktigere innfallsporter for reiselivsaktører i hele landet. Små steder knagges opp mot større. Bergen tar for eksempel et reiselivsansvar for hele Hordaland og Visit Oslo tar ansvar helt opp til Lillehammer.


2. Digitalisering

Digitalisering tas i bruk overalt og skaper effektive prosesser. Eksempler er hotellbooking, Bookatable, e-smiley og formidling av restemat. Norge har en ledende posisjon innenfor digitale løsninger, og reiselivet er svært digitalt fremoverlent.


3. Mer samarbeid

Mer samarbeid mellom store og små er en sterk trend, typisk mellom de store hotellene og destinasjonsselskapene. Nedbygging av siloer og større åpenhet om hva som skal til for at både store og små skal overleve, baker reiselivskaka større.


4. Nye datakilder

Vi trenger raskere datakilder enn Statistisk sentralbyrå (SSB). Big data og bransjedata, eksempelvis fra Telenor og Benchmarking Alliance, vil i større grad supplere SSB som datakilde.


5. Beboere og besøkende like viktig

Reiselivet er og må være til for både beboere og besøkende. I så måte ser vi til cruiseplanen i Bergen, som er laget for at reiselivet skal ha et avtrykk som byens befolkning synes er hyggelig. Et annet eksempel er Grünerløkka i Oslo, som både er godt brukt av Oslo-beboere og er en populær turistattraksjon. Det kan kalles en beboerdrevet innovasjon. Det lokalbefolkningen liker, det liker turistene også.


6. Bærekraft

Bærekraft er selvfølgelig en sterk trend, og bærekraftig reiseliv skapes gjennom bærekraftige bomiljøer. Reiselivsnæringen kan ikke bli mer utslippsfri enn befolkningen for øvrig i landet den opererer i. Vi spår økt oppmerksomhet om natur og grøntverdier i 2018. NHO Reiseliv om bærekraft


7. Kommunene som alliert

Kommunenes suksess måles i vekst i innbyggertall, og ingen får flere innbyggere uten flere private arbeidsplasser. Mens staten er glad i bedriftsoverskudd, ønsker kommunene først og fremst private arbeidsplasser. Det handler om hvem som får hvilke skattepenger. Staten får bedriftsskatten, mens kommunene får beholde kommuneandelen av inntektsskatten fra de som jobber. Om en kommune fraflyttes, hjelper det lite med en stor overskuddsbedrift med få ansatte. Kommunene kommer til å bli en viktigere alliert for å skape private jobber.


8. 2/3-handlingsregelen for arbeid

To tredeler av alle jobber er i dag i privat sektor. Andelen må opprettholdes på minst samme nivå for å finansiere eldrebølgen og fallende oljeinntekter.


9. Haikjeften åpner seg

Gapet mellom fallende oljeinntekter og økte eldreutgifter betyr at flere må i jobb, ellers kuttes velferden. Hvilke private sektorer kan få flere i jobb? Blant annet reiseliv.


10. Brukerdrevet innovasjon

Det den enkelte ansatte kan, blir viktigere for bedriftene.


11. Økt konsolidering i alle bransjer

Det blir for dyrt å holde på alene. Vi spår økt eierkonsolidering og samarbeidskonsolidering med nettverk, møteplasser og delekultur.


12. Kvinnerevolusjon

Den som ikke fikser likestilling og ikke hiver ut undertrykkere, er ferdig.


13. Ungdom vil jobbe

Som en av få åpne ungdomsbransjer har reiselivet et stort rekrutteringsfortrinn.


14. Unge ledere

Bransjer som bygger ned, har foreldet alderssammensetning. Bransjer som gir ungdom lederoppgaver raskt, er attraktive.


15. Trenger flere gründere

Langt flere vil eller må starte virksomhet selv for å skape nok jobber. Det er viktig at alle bransjer slipper inn gründere.


16. Sosiale medier

Sosiale medier er en stadig viktigere drivkraft for politisk påvirkning.


17. Globale skatterøvere ettergås

Selskaper som Facebook kjenner på presset om å være ansvarlige, så det er svært positivt at giganten har bestemt seg for å skatte lokalt. Det vil komme krav om at flere av de globale kjempene følger Facebooks eksempel.


18. Hele landet hele året

Reiselivet utvikles mot flere skuldersesonger og mer varierte produkter. Lokale innbyggere, næringsliv og ferierende er tre likestilte bein som reiselivet står på.


19. Døgnet rundt-bransjer vs. 8-16-bransjer

Lovverket er tilpasset 8-16-bransjer som industri og hvitsnipp, mens servicebransjene er døgnet rundt-bransjer. Vi er opptatt av å jobbe når kunden er der.


20. Ansatte og ledelse som team

Mange steder er det kort vei fra å være ansatt til å bli mellomleder, eller for den saks skyld toppleder. Når hierarkiene faller, faller konfliktene. Gamle hierarki er litt utdatert, og det er mer samarbeid enn konflikt på enkeltbedrifter. Å skape flest mulig stengsler for ikke å tilpasse seg kunden raskt er ikke i de ansattes interesse.


21. Servicesektorens tidsalder

IT, reiseliv og service er den eneste delen av privat sektor som kan øke antall arbeidsplasser.Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: