Høringssvar endringer i regler om betalingsoppgjør

NHO Reiseliv mener forslaget om forbrukers rett til å betale med kontanter går imot en klar utvikling ei samfunnet.

Veldagte høringssvar ble sendt Justisdepartementet 19. desember 2022, og redegjør for NHO Reiselivs synspunkter og tilbakemeldinger til Justis- og beredskapsdepartementets høring av "forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke
forbrukernes rett til å betale med kontanter".

Våre hovedpunkter i denne høringen:
  • Kontantbruken i samfunnet går stadig nedover. Kontanters andel som betalingsform er hos de fleste reiselivsbedrifter godt under 2 %, og svært mange steder melder om en andel som er mindre enn 0,5 %

  • Det er en samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside i reiselivsnæringen som mener at bedriftene må kunne velge bort kontantbetaling. Dette forslaget er stikk i strid med hva partene i arbeidslivet ønsker seg.

  • Våre medlemmer rapporterer at selv om de i dag har svært liten etterspørsel etter kontantbetaling, har de allikevel løsninger for dette som fungerer for både kunde og bedrift.

  • Mer kontanthåndtering øker også risikoen for ran, svart arbeid og omsetning. En av tre av våre medlemmer sier de frykter at mer kontanthåndtering vil føre til økt risiko for de ansatte.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

  2. Vel møtt til Årskonferansen

    NHO Reiseliv samler reiselivsledere fra medlemsbedrifter over hele landet til årskonferanse og innkjøpsmesse på Scandic Hamar 21. og 22. mai. Vi gleder oss til å se deg!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: