NHO Reiseliv

Innhold

Oppdatert: Smittevernregler for reiselivsbedrifter

Nyhet, Overnatting, Servering, Camping

Publisert

Stuepike vasker speil på hotellrom

NHO Reiseliv har laget en mal for bransjenormer for reiselivet innenfor dagens retningslinjer for smittevern.

NHO Reiseliv har laget en oversikt over hvilke smittevernregler som gjelder for reiselivet. Denne artikkelen ble sist endret 4. juni, med bl.a. oppdatering om hvem som kan holde åpent.

Denne saken ble sist oppdatert 4. juni2020 kl. 10:00

Vi får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder og hva restauranter, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter kan gjøre for å holde hjulene i gang, innenfor dagens retningslinjer.

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smittevern under koronautbruddet

Snarveier til listen under:

 

Hvem kan holde åpent og hvem må fortsatt holde stengt?

Kan holde åpent:

 • Serveringssteder med og uten matservering
 • Hoteller, overnattingssteder, hytteutleie, camping osv. 
 • Opplevelsesbedrifter
 • Fornøyelsesparker
 • Spillehaller, bingo osv.
 • Følgende aktiviteter i vann:
  • skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

Må fortsatt holde stengt:

 • Spaanlegg, hotellbasseng, badeland og lignende.
 • Treningssenter. 

Se Covid-19 forskriften §§ 14, 14a og 15b. 

Regjeringen tar sikte på at alle virksomheter som har vært stengt i medhold av nasjonal forskrift skal kunne gjenåpne fra 15. juni. 

Vær oppmerksom på at enkelte virksomheter i tillegg kan være stengt av kommunale myndigheter. Sjekk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Ta meg til toppen av siden

Hvor mange mennesker kan være samlet?

 • Arrangement på offentlig sted med arrangør: 50 personer (se nedenfor)
 • Forbud mot mer enn 500 mennesker på arrangement, frem til 1. september. 
 • Fra 15. juni blir det kanskje anledning for å ha 200 personer samlet. 
 • Idrettsaktiviteter o.l. kan gjennomføres med opp til 20 personer. 
 • Enkelte kommuner har egne bestemmelser om antall mennesker, det er derfor viktig å sjekke kommunale retningslinjer.
 • Ifølge retningslinjene til Helsedirektoratet bør man ikke være flere enn 20 personer samlet i en gruppe – dette gjelder generelt for befolkningen.

Dette står i Covid-19 forskriften angående samlinger på inntil 50 personer: 

§ 13.Forbud mot arrangementer hvor personer fysisk møtes

Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.

Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted, bør følge relevante standarder om smittevern.

Med arrangement menes:

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

b) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

 

Fra 8. juni kommer følgende presisering inn i forskriften: 

Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement bør følge relevante standarder om smittevern. 

 

Ta meg til toppen av siden

Hvilke regler gjelder for serveringssteder?

 • Serveringssteder "skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand", jf. Covid-19 forskriften § 14a.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha sitteplasser og bordservering, jf. Covid-19 forskriften § 14a. 
 • Det kan være opp til 20 personer i en gruppe/ rundt bordet, jfr. endring i gruppeanbefalingen fra myndighetene 7. mai. 
 • Folkehelseinstituttet definerer nærkontakt som å være mindre enn 2 meter fra hverandre i 15 minutter eller mer. Sett i sammenheng med forskriftsbestemmelsen, tolker vi dette slik at man kan passere hverandre og for eksempel servere ved bordene, så lenge man overholder 1-meterskravet mesteparten av tiden.
 • De generelle retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefaler at man holder minst 1-2 meter avstand til hverandre.
Ta meg til toppen av siden
 

Hvilke andre nasjonale smitteverntiltak gjelder for vår bransje?

 • Ikke servering fra buffet, jf. Smittevern ved koronaforskriften § 14a.
 • Garderober i idrettshaller skal holde stengt. 
 • Generelt krav om god hygiene og godt renhold. Det må utarbeides særskilte rutiner for hvordan smittevern skal ivaretas, og man må sørge for at rutiner etterleves.
Ta meg til toppen av siden

Tips og råd fra NHO Reiseliv

Alle bedrifter som holder åpent, eller vurderer å åpne opp, må sjekke hvilke kommunale tiltak som gjelder.

I tillegg bør alle foreta en særskilt risikovurdering av alle aspekter ved driften knyttet opp mot smittevern. Dette kan gjøres på samme måte som ordinært HMS-arbeid. Herunder identifisere og kartlegge risikoer, og utarbeide tiltak og handlingsplaner. Husk at verneombud, og eventuelt AMU, så langt det lar seg gjøre bør involveres i risikovurderingen.  På Arbinn.no ligger det et digitalt risikostyringsverktøy som kan danne utgangspunkt. 

Ved behov kan risikovurderingen og de særskilte tiltak som hver enkelt bedrift iverksetter, presenteres for lokale helsemyndigheter for å få videre veiledning og eventuelt godkjenning, dersom det er nødvendig.

Eksempel på risikoer som man bør ha en plan for: bruk av toalett, bordservering vs hente i baren, bruk av felles utstyr (saltbøsser, severingsbestikk, ketsjup, vinflasker osv) alkohol og dømmekraft, osv.

Her er noen tips:

 •  Sett opp skilt hvor gjester oppfordres til å vaske hendene ved ankomst, hvis det er mulig. Ha eventuelt antibac tilgjengelig ved inngangen.
 • Unngå at mat står fremme slik at gjester kan ta på den.
 • Unngå at gjester kan forsyne seg selv av kaffekanner, vannmugger, ketsjupflasker og annet tilbehør. Det samme gjelder salt- og pepperbøsser etc. Disse må eventuelt vaskes på utsiden mellom hver gjest.
 • Unngå at gjester forsyner seg selv med bestikk fra en stor kasse
 • Legg til rette for kortbetaling eller andre berøringsfrie betalingsmetoder. Vurder å sette opp skilt hvor man forbyr kontanter.
 • Vask og desinfiser bordplater mellom hver gjestegruppe, og vask og desinfiser øvrige flater som mange berører hyppig. For eksempel bardisk, kortterminal, håndtak, rekkverk osv.
 • Bruk av toalett – Hvis det er flere tilgjengelige toalett, sørg for at gjestene spres mest mulig, jevnlig vask og eventuelt desinfisering av flater som mange berører, antibac tilgjengelig for gjester, bruk av papirhåndduk.
 • Unngå trengsel ved inngangspartiet, baren, toalettene osv. Lag eventuelt et køsystem med tilstrekkelig avstand mellom gjester, for eksempel ved markeringstape på gulvet, vurder ulike bordsettinger eller andre tiltak for å unngå at mange kommer samtidig.
 • Bordplassering –  personer som bor sammen kan sitte tett, mens andre personer  må holde større avstand: Dersom det er personer som sitter tett, bør serveringspersonell eller andre i virksomheten henstille til større avstand.
 • Nok avstand mellom bord og stoler. Ingen bord bør ha flere enn 20 personer.
 • Gjester bør oppfordres til å holde seg hjemme dersom de har luftveissymptomer. Om nødvendig kan ansatte be gjester om å forlate lokalet.
Ta meg til toppen av siden

Særlig om ansatte

 • Sørg for god opplæring i hygiene og at alle nye rutiner gjøres kjent for alle ansatte. Vær særlig oppmerksom ved bruk av ekstrahjelp, sesongansatte og unge arbeidstakere som ikke er godt kjent med virksomheten.
 • Hyppig håndvask. Personalet må ikke håndtere mat uten å ha vasket hendene.
 • Personalet må ikke håndtere betaling og mat samtidig uten å ha vasket hender imellom.
 • Vurder bruk av engangshansker ved servering. Dette forutsetter i så fall opplæring i riktig bruk av hansker.
 • Ansatte bør unngå å dele utstyr uten å vaske det i mellom.
 • Sørg for at ansatte bare trenger å oppholde seg nærmere enn 1 meter hverandre eller gjester i kortere tidsrom av gangen. For eksempel ved servering. Kjøkken som skal benyttes av flere ansatte samtidig, må være tilstrekkelig stort til at de ansatte kan holde avstand.
 • Ansatte med luftveissymptomer skal ikke komme på jobb.
Ta meg til toppen av siden

Hvor kan jeg lese mer?

- Her finner du alle råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

- Nasjonal forskrift om smittevern ved korona.

- Hjelp til risikovurdering finner man på nettsiden til FHI, se skjemaet på denne siden

- Digitalt risikostyringsverktøy for HMS – gratis for alle NHO bedrifter.

- Spørsmål og svar om korona og mat på nettsiden til Mattilsynet

- Et godt eksempel på en enkelt smittevernveileder finnes i veilederen fra Hemsedal kommune

- Følg også med på nhoreiseliv.no, vi legger ut oppdatert og relevant informasjon fortløpende.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å forholde seg lojalt til de tiltak som myndighetene har iverksatt. Vi ønsker ikke en situasjon der behovet for strengere tiltak igjen øker.

NHO Reiseliv jobber med å lage forslag til bransjenormer for alle bransjer, slik at vi kan være klare etter hvert som myndighetene åpner opp for flere bransjer.

Ta meg til toppen av siden

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Situasjonsanalyse og tiltak

NHO Reiseliv følger medlemmenes situasjon tett i regelmessige medlemsundersøkelser. Resultatene er dyster lesning, men gir viktig innsikt i vårt arbeid for å fremme tiltak som kan sikre bransjens fremtid.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: