NHO Reiseliv

Innhold

Oppdatert: Smittevernregler for reiselivsbedrifter

Nyhet, Overnatting, Servering, Camping

Publisert

Stuepike vasker speil på hotellrom

NHO Reiseliv har laget en mal for bransjenormer for reiselivet innenfor dagens retningslinjer for smittevern.

NHO Reiseliv har laget en oversikt over hvilke smittevernregler som gjelder for reiselivet. Denne artikkelen ble sist endret 16. juli, med informasjon om oppheving av buffetforbudet.

Denne saken ble sist oppdatert 16. juli 2020 kl. 11:50

Vi får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder og hva restauranter, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter kan gjøre for å holde hjulene i gang, innenfor dagens retningslinjer.

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smittevern under koronautbruddet

Snarveier til listen under:

 

Hvilke regler gjelder for buffet og bordservering på serveringssteder?

 • Fra og med 13. juli er det ikke lenger forbud mot servering  av mat fra buffet. Men Covid-19 forskriften § 14a setter fortsatt krav om bordservering av all alkoholholdig drikke, og sitteplasser for alle gjester på serveringssteder som har skjenkebevilling.
 • Ordlyden i forskriften er "Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester."
 • Dette innebærer at det er lov til å servere mat og alkoholfri drikke fra buffet eller på annen måte.  Det er ikke gitt noen begrensninger i tidspunkt for buffetservering. Det vil si at det er lov til å servere både frokost, lunsj og middag som buffet.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling må likevel servere alkoholholdig drikke ved bordet. 
 • VIKTIG: Buffetservering forutsetter at det utøves godt smittevern. Dvs at det sørges for at det ikke oppstår trengsel foran buffeten, at gjester kan holde en meter avstand, og at det praktiseres god hygiene. FHI har publisert en veileder for buffetservering som vi oppfordrer alle serveringssteder å sette seg inn i. Se Folkehelseinstituttets veileder her.  Vi har også tilpasset våre bransjenormer til denne endringen. Lenke til bransjenormene ligger øverst på denne siden. 
Ta meg til toppen av siden
 

Hvor mange gjester kan sitte rundt et bord og hvor stor avstand skal det være?

 • Det er ingen formelle begrensninger i hvor mange gjester som kan sitte rundt et bord. Helsedirektoratet anbefaler fortsatt at det ikke er flere enn 20 personer i en gruppe. Dette gir en viss veiledning. Det bør uansett ikke være flere gjester rundt bordet enn at man klarer opprettholde godt smittevern, herunder tilstrekkelig avstand mellom gjestene.
 • Serveringssteder "skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand", jf. Covid-19 forskriften § 14a. Dette innebærer at det skal være en meters avstand mellom gjester som ikke tilhører samme husstand/ familiegruppe.
 • Videre er det et generelt krav om god hygiene og godt renhold. Det må utarbeides særskilte rutiner for hvordan smittevern skal ivaretas, og man må sørge for at rutiner etterleves.
Ta meg til toppen av siden

 

Hvem kan holde åpent?

Fra og med 15. juni får alle virksomheter som har vært stengt av staten i medhold av Covid-19 forskriften, lov til å holde åpent. Dette inkluderer: 

 • Serveringssteder med og uten matservering
 • Hoteller, overnattingssteder, hytteutleie, camping osv. 
 • Opplevelsesbedrifter
 • Fornøyelsesparker, lekeland og lignende
 • Spillehaller, bingo osv.
 • Spaanlegg, hotellbasseng, badeland og lignende
 • Treningssenter

Alle virksomheter som holder åpent, må sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift.  

"Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt." Se Covid-19 forskriften §§ 14a og 15b. 

Det er i tillegg egne regler for serveringssteder og arrangementer, se lenger ned. 

Vær oppmerksom på at enkelte virksomheter i tillegg kan være stengt av kommunale myndigheter. Sjekk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Ta meg til toppen av siden

 

Hvor mange mennesker kan være samlet? Regler for arrangementer.

 • Arrangement på offentlig sted med arrangør: 200 personer (se nedenfor)
 • Forbud mot mer enn 500 mennesker på arrangement, frem til 1. september. 
 • Enkelte kommuner har egne bestemmelser om antall mennesker, det er derfor viktig å sjekke kommunale retningslinjer.
 • Ifølge retningslinjene til Helsedirektoratet bør man ikke være flere enn 20 personer samlet i en gruppe – dette gjelder generelt for befolkningen.

Dette står i Covid-19 forskriften angående samlinger på inntil 200 personer: 

"§ 13. Forbud mot arrangementer der mer enn 200 personer møtes fysisk

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer til stede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Med arrangement menes

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening
b) kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c) andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.


De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for

a) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
b) toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
c) spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
d) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet
e) dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år ved gjennomføring av kulturarrangement, dersom disse ellers trener eller øver sammen.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.

De som gjennomfører arrangementer, bør følge relevante standarder om smittevern.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes."

Ta meg til toppen av siden

 

Tips og råd fra NHO Reiseliv

Alle bedrifter som holder åpent, eller vurderer å åpne opp, må sjekke hvilke kommunale tiltak som gjelder.

I tillegg bør alle foreta en særskilt risikovurdering av alle aspekter ved driften knyttet opp mot smittevern. Dette kan gjøres på samme måte som ordinært HMS-arbeid. Herunder identifisere og kartlegge risikoer, og utarbeide tiltak og handlingsplaner. Husk at verneombud, og eventuelt AMU, så langt det lar seg gjøre bør involveres i risikovurderingen.  På Arbinn.no ligger det et digitalt risikostyringsverktøy som kan danne utgangspunkt. 

Ved behov kan risikovurderingen og de særskilte tiltak som hver enkelt bedrift iverksetter, presenteres for lokale helsemyndigheter for å få videre veiledning og eventuelt godkjenning, dersom det er nødvendig.

Eksempel på risikoer som man bør ha en plan for: bruk av toalett, bordservering vs hente i baren, bruk av felles utstyr (saltbøsser, severingsbestikk, ketsjup, vinflasker osv) alkohol og dømmekraft, osv.

Her er noen tips:

 • Sett opp skilt hvor gjester oppfordres til å vaske hendene ved ankomst, hvis det er mulig. Ha eventuelt antibac tilgjengelig ved inngangen.
 • Unngå at mat står fremme slik at gjester kan ta på den.
 • Unngå at gjester kan forsyne seg selv av kaffekanner, vannmugger, ketsjupflasker og annet tilbehør. Det samme gjelder salt- og pepperbøsser etc. Disse må eventuelt vaskes på utsiden mellom hver gjest.
 • Unngå at gjester forsyner seg selv med bestikk fra en stor kasse
 • Legg til rette for kortbetaling eller andre berøringsfrie betalingsmetoder. Vurder å sette opp skilt hvor man forbyr kontanter.
 • Vask og desinfiser bordplater mellom hver gjestegruppe, og vask og desinfiser øvrige flater som mange berører hyppig. For eksempel bardisk, kortterminal, håndtak, rekkverk osv.
 • Bruk av toalett – Hvis det er flere tilgjengelige toalett, sørg for at gjestene spres mest mulig, jevnlig vask og eventuelt desinfisering av flater som mange berører, antibac tilgjengelig for gjester, bruk av papirhåndduk.
 • Unngå trengsel ved inngangspartiet, baren, toalettene osv. Lag eventuelt et køsystem med tilstrekkelig avstand mellom gjester, for eksempel ved markeringstape på gulvet, vurder ulike bordsettinger eller andre tiltak for å unngå at mange kommer samtidig.
 • Bordplassering –  personer som bor sammen kan sitte tett, mens andre personer  må holde større avstand. 
 • Gjester bør oppfordres til å holde seg hjemme dersom de har luftveissymptomer. Om nødvendig kan ansatte be gjester om å forlate lokalet.
Ta meg til toppen av siden

 

Særlig om ansatte

 • Sørg for god opplæring i hygiene og at alle nye rutiner gjøres kjent for alle ansatte. Vær særlig oppmerksom ved bruk av ekstrahjelp, sesongansatte og unge arbeidstakere som ikke er godt kjent med virksomheten.
 • Hyppig håndvask. Personalet må ikke håndtere mat uten å ha vasket hendene.
 • Personalet må ikke håndtere betaling og mat samtidig uten å ha vasket hender imellom.
 • Vurder bruk av engangshansker ved servering. Dette forutsetter i så fall opplæring i riktig bruk av hansker.
 • Sørg for at ansatte bare trenger å oppholde seg nærmere enn 1 meter hverandre eller gjester i kortere tidsrom av gangen. For eksempel ved servering. Kjøkken som skal benyttes av flere ansatte samtidig, må være tilstrekkelig stort til at de ansatte kan holde avstand.
 • Ansatte med luftveissymptomer skal ikke komme på jobb.
Ta meg til toppen av siden

 

Hvor kan jeg lese mer?

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smittevern under koronautbruddet. -

Her finner du alle råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Covid-19 forskriften.

Hjelp til risikovurdering finner man på nettsiden til FHI, se skjemaet på denne siden

Digitalt risikostyringsverktøy for HMS – gratis for alle NHO bedrifter.

Spørsmål og svar om korona og mat på nettsiden til Mattilsynet

Følg også med på nhoreiseliv.no, vi legger ut oppdatert og relevant informasjon fortløpende.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å forholde seg lojalt til de tiltak som myndighetene har iverksatt. Vi ønsker ikke en situasjon der behovet for strengere tiltak igjen øker.

Ta meg til toppen av siden

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Sist oppdatert 24. november 2020.

Etter at regjeringen innførte nye, strenge restriksjoner i slutten av oktober, har krisen i reiselivet gått fra vondt til verre. Konkursfrykt, oppsigelser, omsetningstap og nedstenging preger tallene i NHO Reiselivs nye medlemsundersøkelse.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen i bransjen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: