– Mange har angst for å bli permittert

Publisert

INVESTERING: Presidenten i NHO Reiseliv Mona Saab mener at støtte til reiselivet må sees på som en investering. Fotograf: Per Sollerman.

– Nå, rett før jul, sitter svært mange med angst for å bli permittert, sier presidenten i NHO Reiseliv. Hun ber regjeringen raskt få på plass en lønnsstøtteordning, for å unngå massepermitteringer før jul.

Etter at regjeringen innførte nye inngripende tiltak denne uken har situasjonen for reiselivet gått fra vondt til verre. Avbestillingene renner inn over hele landet, og mange tusen reiselivsansatte står i fare for å bli permittert før jul. NHO Reiseliv jobber på spreng for å få på plass en lønnsstøtteordning som kan hindre permitteringer. NHO, LO, NHO Reiseliv og NHO Reiselivs styre har dette som det absolutt viktigste hovedsporet i all kommunikasjon med myndighetene fremover.  

– Vi er inne i noen skjebnedøgn nå med intens aktivitet for å bedre støttetiltakene for medlemmene våre. Ny nedstengning rammer på nytt, ikke bare bedriftene, men også våre ansatte. Mange har angst for å gå inn i julen som arbeidsledig. Nå er det vanlige folk sin tur. Så her har regjeringen et helt klart ansvar for våre ansatte, som nok en gang blir ekstra skadelidende som følge av krisen, sier Mona Saab, president i NHO Reiseliv.   

– Jeg ser med glede at kompensasjonsstøtte gjeninnføres og jeg forventer videre at kommunal støtte, som ivaretar bredden, også kommer på plass. Denne type kompensasjon bedrer bedriftenes mulighet til å håndtere faste kostnader. Og det er selvfølgelig bra, men dette bidrar ikke til at vi kan fortsette å holde folk i arbeid. Her må det lønnsstøtte til, fortsetter Saab.  

Eiere, ledere og ansatte er slitne 

Presidenten forteller at hun blir kontaktet av mange fortvilte medlemmer. Meldingen er stort sett den samme:  

– Eiere, ledere og ansatte er slitne. Etter gjentatte runder med permitteringer har mange flyktet fra bransjen. Bransjen har i gjenåpningen brukt mye tid og ressurser for å reetablere tapt kompetanse. Og vi har helt klart et stykke igjen. Lønnsstøtte vil sikrer de ansatte kortsiktig ved at vi unngår permitteringer og vil langsiktig sikre oss den kompetanse bransjen trenger for å gjenreise et bærekraftig reiseliv, sier Saab.  

– Dersom vi nok en gang må ty til permitteringer vil vi på ny oppleve en flukt fra bransjen. Dette vil gjøre en gjenåpning og gjenoppbygging av bransjen til en svært vanskelig øvelse. 

Støtte til reiselivet må sees på som en investering, ikke en kostnad 

Presidenten i NHO Reiseliv kommer med en tydelig beskjed til politikerne:  

– Jeg vil på det sterkeste minne politikerne om at det å støtte reiselivsnæringen gjennom denne krisen må sees på som en investering, ikke en kostnad. Reiselivet er svært viktig for AS Norge. Vi bidrar med infrastruktur, arbeidsplasser, lokal verdiskaping og puls i bygd og by i hele landet, avslutter Saab. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: