NHO Reiseliv og Regnskap Norge ber om at den eksisterende fristen for å søke lønnsstøtte beholdes

Publisert

NHO Reiseliv og Regnskap Norge ber regjeringen om å la være å stramme inn fristen for å søke lønnsstøtte. Regjeringen vil flytte fristen fra mai til april.

Fristen for å søke lønnsstøtte for desember 2021 og for januar og februar 2022 er 10. mai, men nå foreslår Finansdepartementet å stramme inn fristen med 15 dager til 25. april. Begrunnelsen er at saksbehandlingen av søknadene må skje innen slutten av juni for å passe inn under EUs temporære rammeverk. 

— Reiselivsbedrifter er nå bekymret for denne endringen som foreslås. De har lenge planlagt for de frister som er. Dette gjelder altså søknader som omfatter flere tusen ansatte og som dermed er omfattende og tidkrevende arbeid. Spesielt større konsern må ha alt til gjennomsyn og godkjenning hos revisor før de søker. De trenger derfor dagene de opprinnelige hadde på dette og de har også lagt en plan med sin revisor basert på opprinnelige frister. Dette bør det være mulig å få forstpelse for hos ESA, og vi forventer at Finansdepartementet undersøker dette, sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.  

Kan gå glipp av fristen – og lønnsstøtte 

Også Regnskap Norge mener at det kan skape uheldige konsekvenser for næringslivet dersom innstrammingen implementeres: 

— Vi må forvente at arbeidsgivere som skal søke lønnsstøtte har merket seg fristen i mai og har planlagt å søke deretter. Dersom fristen endres til april, vil det være en betydelig fare for at flere ikke fanger opp innskjerpet frist, og som gjennom en slik endring mister muligheten til å få lønnsstøtte, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge. 

Aale-Hansen poengterer i tillegg at regnskapsførere, som skal bekrefte søknader, er inne i en svært arbeidsintensiv periode. Det er behov for å holde på de planene som allerede er lagt.  

— For øvrig er det over syv uker mellom 10. mai til 30. juni, som er den datoen søknadene skal behandles. Det er dessuten to måneder til fristen 10. mai forfaller. Vi mener således at det er tilstrekkelig med tid til å sørge for forsvarlig saksbehandling, og at det derfor ikke er nødvendig å flytte fristen til april, sier Aale-Hansen. 

Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for reiselivet 

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at 6 av 10 (56 prosent) reiselivsbedrifter melder om lavere omsetning enn normalt. 2 av 10 (24 prosent) vurderer den generelle markedssituasjonen som dårlig, mens 1 av 10 (13 prosent) mener at markedsutsiktene for de neste seks månedene vil bli forverret. Samtidig tror mange reiselivsbedrifter at det vil ta 1-2 år eller mer før de er tilbake til en normalsituasjon. 

— Vi minner også om at Norge i desember og januar 2021 hadde svært strenge nedstengningstiltak. Ingen andre land hadde for eksempel nasjonal skjenkestopp. Dette hadde svært dramatiske konsekvenser for reiselivsbransjen og ga store tap. Dette bør også telle med i vurderingen og det bør etterstrebes å gi fleksible rammer for de støttetiltak som ble etablert som hjelp i denne perioden, noe lønnsstøtteordningen ble, sier Bjørndal. 

Ønsker en forutsigbarhet for norsk reiseliv 

— Vi ber derfor departementet om å beholde den eksisterende fristen slik at bedriftene kan følge de løp som de har lagt for gjennomføringen av søknadene. Dette vil være til stor hjelp og bidra til å bedre forutsigbarheten for norsk reiseliv mot slutten av en pandemiperiode som har vært alt annet enn stabil og forutsigbar, avslutter Bjørndal. 

Landsforeningen ønsker derfor at Finansdepartementet undersøker muligheten hos ESA for en kort forlengelse av saksbehandlingsfristen den 30. juni. 

Les NHO Reiseliv sitt brev til Finansdepartementet der vi ber om at fristen ikke flyttes. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: