Stortingsrepresentant tar opp hotellanbud med næringsministeren

Publisert

Høyres Tom-Christer Nilsen. Foto: Unsplash og Ragnar Balazs Varga / Hordaland fylkeskommune.

Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen Tom-Christer Nilsen (H) har stilt skriftlig spørsmål til næringsministeren om diskriminering av hotell ved offentlige anskaffelser.

For at det offentlige skal få de beste tjenestene for pengene, og konkurransen skal være reell, så må alle få lov til å komme med sine tilbud. NHO Reiseliv reagerte sterkt da det tidligere i år ble lyst ut et anbud på overnatting hvor man måtte være representert i tre store byer for å få delta i konkurransen. 

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H) spør nå næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om hvorfor dette skjer igjen, og viser til et nytt, konkret eksempel på anbud som ekskluderer frittstående hotellaktører. NHO Reiseliv er glad for at representantene i næringskomiteen er opptatt av bruken av offentlige midler og konkurranse. 

Konflikten i vår førte heldigvis til en konstruktiv prosess, hvor NHO Reiseliv nå samarbeider med NHO, Difi og Sykehusinnkjøp om en mal for hvordan slike anbudsrunder skal skje uten ekskludering i fremtiden. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal levere innen 1. juni 2019. Det er ingen tvil om at det haster med arbeidet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: