– Nå starter jobben med å fylle reiselivets eksportsatsing med innhold

Publisert

6 personer som står foran et ståbord og smiler til et kamera.

NHO Reiselivs medlemmer er også godt representert i referanseutvalget. Fra venstre: Trond Fagerland, Høyt og Lavt, Maria Flakk, Flakkgruppen/62 grader nord, Anders Buchardt, Christian Lunde, Visit Oslo, Per Henry Borch, True North, Trygve Steen XXLofoten, Foto: NHO Reiseliv

Denne uken møttes referanseutvalget for reiselivets eksportsatsing for å diskutere hvilke tiltak og rammebetingelser som må på plass for at reiseliv skal bli en enda større eksportnæring.

«Hele Norge eksporterer» er tittelen på den nye satsingen til regjeringen, der målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal økes med 50 prosent innen 2030. I september i år ble det kjent at regjeringen har plukket ut norsk reiseliv som en av de eksportnæringene som myndighetene skal satse på i fremtiden.  

– Dette møtet markerer startskuddet for satsingen på reiseliv som en av landets viktigste eksportsatsinger. Vi er kommet godt i gang med arbeidet med å analysere hvilke styrker og svakheter vi står ovenfor, og hva vi forventer av regjeringen fremover. Det har kommet mange gode innspill fra medlemmene våre om hva som må til for at norsk reiseliv skal bli en enda større eksportnæring, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.

Det at reiseliv er plukket ut som en strategisk satsingsnæring for eksport, bidrar til ny giv for næringen. Det er et bredt engasjement blant alle aktørene her om at Norge skal utvikle seg til en av verdens ledende destinasjoner på bærekraftig reiseliv, med alt det innebærer

Merete Habberstad

– Nå starter jobben med å fylle eksportsatsingen med innhold. Vi skal skape en felles norsk eksportkultur med tettere samarbeid mellom næringsliv, virkemiddelapparat og myndigheter, og trenger bred involvering. Skal vi lykkes med eksportsatsinger må vi ha mye mere samarbeid, derfor var det utslagsgivende at så mange aktører i reiselivet samlet seg bak dette innspillet, sier Thore Myhre, leder av sekretariatet for nasjonalt eksportråd. 

Helårsreiseliv, mer markedsføring og sømløse transportløsninger blir viktige tiltak

Referanseutvalget består av representanter fra NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Norsk Reiseliv, Virke, Fellesforbundet, Parat og KS. NHO Reiselivs medlemmer er også godt representert.  

Aktørene var enige i at en mer spisset og innsiktsbasert markedsføring av Norge er nødvendig dersom vi skal få enda flere utenlandske turister til å velge Norge som ferieland. Videre er det viktig å jobbe for enda flere helårs arbeidsplasser i reiselivet. Videreutvikling av sømløse transportløsninger, slik at man kan forenkle reisen innenlands, er også et viktig tiltak. Tilgang på arbeidskraft samt regulering av OTA var også problemstillinger som ble diskutert.  

Håper satsingen kan bidra til å øke rekrutteringen 

– Jeg håper en eksportstrategi også bidrar til at det blir en mer attraktiv næring å jobbe i – at det blir lettere å rekruttere til bransjen. Vi er helt avhengige av å ha flinke ansatte, og det er vår største utfordring. Så håper jeg dette skal bidra til at flere internasjonale markeder får øynene opp for Norge som en attraktiv destinasjon som er bevisste i forhold til klima og bærekraft, sa Maria Flakk, markedsdirektør i Flakk Gruppen som blant annet eier 62 grader Nord. 

En styrket filminsentivordning vil øke eksporten fra reiseliv  

Per Henry Borch, filmprodusent i True North var klar på at en styrket filminsentivordning vil kunne øke internasjonal turisme:  

– På Island sier 40 prosent av gjestene at det er film eller serier som har inspirert dem til å reise til Island. En styrket filminsentivordning vil kunne øke internasjonal turisme, og være en effektiv Norgesreklame, sier Borch. Les mer om hva NHO Reiseliv mener om filminsentivordningen.  

Et betydelig mulighetsrom for økt eksport fra reiseliv  

– Den viktigste målsetningen er at vi får økt eksporten. Der er det et betydelig mulighetsrom, og her i dag er det masse kompetanse å spille på, for hvordan vi skal komme fram til målet. Det jeg tar med meg i dag er at det har vært veldig fint å møte så mange kompetente mennesker, sier Trygve Steen som driver opplevelsesbedriften XXLofoten.

Håper at strategien operasjonaliseres fra sommeren 2024 

– Det pekes allerede på noen viktige tiltaksområder og rammevilkår som må på plass. I løpet av de kommende månedene skal alle innspill til tiltak bearbeides. Etter planen legges så forslaget fram for næringsministeren til våren, og så håper vi at strategien deretter kan operasjonaliseres fra sommeren 2024, sier Merete Habberstad om veien videre.

Les også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Siste nytt

  1. Bodø på hotelltoppen i juni

    Bodø topper hotellstatistikken blant de norske storbyene i juni. Nå bør det jobbes strategisk for å sikre at dette gir en varig utvikling og at Bodø styrkes som en reiselivsdestinasjon, sier Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

  2. Lanserer campingvettregler

    Campingsesongen er godt i gang. Å følge campingvettreglene gir en tryggere og hyggeligere campingferie.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: