Reiselivet i Nord har ambisjoner om å bli en enda større eksportnæring

Publisert

Nordlys over skiheisen i narvikfjellet og preppemaskin. Lyset fra byen ses i bakgrunnen. Foto

Foto: Markus Eriksson - Narvikfjellet

Reiselivet er valgt som en av regjeringens eksportsatsinger, og reiselivet i Nord er ventet å ta en stor del av veksten fra det utenlandske markedet.

Hvordan kan reiselivet i Nord bli en enda større eksportnæring? Hvilke muligheter og barrierer står reiselivet ovenfor? Dette var tema da om lag 50 reiselivsbedrifter fra Nord-Norge var samlet i Tromsø for å gi sine innspill til hva som må til for at eksportsatsingen skal lykkes.

– Eksportsatsingen er ekstra viktig for reiselivet i Nord fordi regionen har et begrenset lokalmarked. Det er den landsdelen som er mest avhengig av tilreisende fra utlandet. Nord-Norge har hatt en sterk vekst av utenlandske besøkende de siste årene. Nå ønsker næringen å videreføre og øke trafikken fra utlandet. For å få til en bærekraftig langsiktig drift på eksportmarkedet vil en viktig forutsetning være å få til en mer jevn tilstrømming av besøkende hele året, som gir grunnlag for flere helårlige, faste arbeidsplasser, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Flere personer samlet i et rom for å høre på innlegg og komme med sine inspill

Flere reiselivsbedrifter fra Nord-Norge var samlet i Tromsø for å gi sine innspill til hva som må til for at eksportsatsingen skal lykkes. NHO Reiseliv, Norsk Reiseliv, Virke Reiseliv og NordNorsk reiseliv var også til stede på møtet i regi av Nasjonalt Eksportråd. Foto: NHO Reiseliv

– Næringsminister Vestre var tydelig i sitt innlegg på Travel Expo 12. januar at regjeringen kommer til å legge flere titalls millioner i friske midler i kommende statsbudsjetter til denne satsningen, så vi har klare signaler om at regjeringen vil prioritere dette. Derfor er det viktig at vi nå jobber aktivt med næringen for å finne de mest mulig effektive tiltakene for treffsikker bruk av regjeringens midler, fortsetter Bjørndal. 

Fersk undersøkelse viser at reiselivet i Nord har store ambisjoner om å øke sine eksportinntekter:  

  • Ifølge en undersøkelse gjennomført i forkant av møtet med over 100 respondenter fra reiselivet i nord, svarer halvparten at de har ambisjoner om å øke sine eksportinntekter med 50 prosent frem mot 2030 sammenlignet med 2019. 37 prosent svarer 25 prosent økning, mens 6 prosent har ingen eksportomsetning i dag, men vil satse på det utenlandske markedet fremover.  
  • De tre største eksportmarkedene er i dag USA (42 prosent), Storbritannia (48 prosent) og Tyskland (77 prosent). Det vil være de samme tre markedene som reiselivet vil prioritere høyest frem mot 2030 – i tillegg til Asia og Nederland.  
  • Det viktigste segmentet for eksportsatsingen vil være ferie- og fritidsgjester (52 prosent vil prioritere dette høyest) mens “mid-high-end" gjester blir enda viktigere fremover: 46 prosent vil prioritere dette markedet. 

Samarbeid på tvers av landegrenser  

– Reiselivsbedriftene i Nord ønsker seg flere tiltak for bedre samarbeid i landsdelen, men også se på muligheter for å samarbeide på tvers av landegrenser på Nordkalotten. Gode transportårer, og bedre tilgjengelighet er særlig viktig for å tiltrekke seg flere gjester. Bransjen har også lenge opplevd betydelig frustrasjon knyttet til regler for transport og løyve, og dette ønsker de at eksportsatsingen også skal si noe om. Reiselivet trenger forutsigbare regler for at næringens skal kunne vokse, avslutter Bjørndal.  

Muligheter og barrierer for at eksportsatsingen skal lykkes

➡ Nord-Norge har flere potensielle eksportprodukter og regioner innenfor reiselivet 

➡ Helårsdrift, helårsarbeidsplasser og økt lokal verdiskaping er overordnede utfordringer for reiselivet i Nord-Norge 

➡ Lang avstand til eksportmarkedene, store utfordringer når det gjelder tilgjengelighet (mange destinasjoner har ikke direktefly fra utlandet), lite lokalmarked, ingen gjennomgangstrafikk og lav kjennskap i eksportmarkedene, er noen av de mest sentrale utfordringene. 

Bakgrunn: «Hele Norge eksporterer»

«Hele Norge eksporterer» er tittelen på den nye satsingen til regjeringen, der målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal økes med 50 prosent innen 2030. I september 2023 ble det kjent at regjeringen har plukket ut norsk reiseliv som en av de eksportnæringene som myndighetene skal satse på i fremtiden. Analysebyrået Menon Economics estimerer at reiselivsomsetningen i Norge vil bli på 330 milliarder kroner i 2030 - altså en vekst på nær 50 prosent fra 2019. Det er forventet mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter: sterkest blir veksten fra utenlandske turister. Reiselivet i Nord er ventet å ta en stor del av denne veksten.

  1. Staker ut kursen for norsk reiselivseksport

    Mandag 29. april leverte Nasjonalt eksportråd, ved leder Arvid Moss og nestleder Kathrine Myhre, sin anbefaling til en nasjonal eksportsatsing på reiseliv til næringsminister Cecilie Myrseth.

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Store samfunnsutfordringer som klima, helse og jobbskaping vil prege den politiske agendaen i lang tid.

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse disse store samfunnsutfordringene.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: