Høring om søndagen som annerledesdag

Å stramme inn reglene for søndagsåpent, eller at steder som i dag har anledning til søndagsåpent mister denne muligheten, vil være i direkte motstrid med regjeringens satsing på reiselivet som eksportnæring.

Veldagte høringssvar ble sendt Stortingets familie og kulturkomité 5. januar 2024,  som svar til dok 8:4S om å beholde søndagen som en annerledesdag.

NHO Reiseliv mener at å stramme inn reglene, vil være i direkte moststrid med regjeringens satsing på reiselivet som eksportnæring. 

Reiselivet er i vekst, og en måte reiselivet vokser på er gjennom destinasjonsutvikling og utvidelse av sesong. Under Stortingets behandling av reiselivsmeldingen i 2017 ba et enstemmig Stortinget regjeringen om å utarbeide en strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong i samarbeid med reiselivsnæringen. Skal en slik sesongutvidelse være mulig må utsalgsstedene ha muligheten til å holde åpent på andre tider av året enn hva vi forstår som høysesong i dag. 

Last ned og les høringssvaret i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: