Familie- og kulturkomiteen: Innspill fra NHO Reiseliv i forbindelse med Statsbudsjettet 2017

Dokumentet ble sendt 01.11.2016 og inneholder følgende:

Statsbudsjettet 2016 – Kulturdepartementets fagproposisjon

NHO Reiseliv viser til Prop. 1 S fra Kulturdepartementet og vil her kommentere proposisjonen på vegne av norsk reiseliv.

Norsk reiseliv i vekst

Norsk reiseliv har opplevd en rekordsommer over hele landet. Så langt i år er det en vekst på 12 prosent i utenlandske overnattinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden januar til og med august. Dette er tredje år på rad med betydelig vekst i utenlandske reisende til Norge. Den globale veksten i reiseliv er på cirka 10 prosent i året, og det er viktig at Norge tar sin del av denne veksten. Tilreisende med fly fra Kina og USA utgjør nå den henholdsvis femte og sjette største gruppen som overnatter på hotell i Norge. (se vedlagt figur 1).

Reiselivsnæringen er en av de næringene som opplever vekst og som ansetter i en tid hvor mange deler av næringslivet sliter. Det gjenspeiles også i NHOs siste økonomibarometer, som er en undersøkelse blant alle NHOs medlemmer. Økonomibarometeret viser at reiselivsnæringen er den næringen som er klart mest positiv til markedsutsiktene (se vedlagt figur 2). Lav kronekurs har vært en viktig grunn til at reiselivsnæringen har opplevd sterk besøksvekst fra utlandet. For at reiselivsnæringen skal fortsette å vokse, må myndighetene føre en politikk som holder kronekursen nede, og som tilrettelegger for videre vekst. Reiselivsnæringen er imidlertid svært prisfølsom. Alt som bidrar til å fordyre det norske reiselivsproduktet, være seg flyreiser, overnatting eller servering, bidrar til å svekke næringen.

Mer midler til filminsentivordningen

Det er positivt at overføringene til filminsentivordningen øker med nærmere 11 millioner kroner til totalt 55,8 millioner i 2017. NHO Reiseliv mener imidlertid potten må økes ytterligere, og ordningen må gjøres mer forutsigbar for filmindustrien enn det den er i dag.

Tall så langt viser at filminsentivordningen har positive effekter. Norsk filminstitutt har fått laget en rapport som ser på effekten av ordningen etter første runde med tildelinger.

Estimert forbruk i Norge i tilknytning til filmene «Snømannen» og «Downsizing»  er på 198 millioner kroner. Av denne summen anslås 86 millioner kroner brukt på varer og tjenester, hovedsakelig leie av utstyr, transport og overnatting. Det er estimert at produksjonene sysselsetter 142 årsverk, som vil generere lønnskostnader på 104,8 millioner kroner og 33,3 millioner kroner i skatteinntekter til staten. 

En annen effekt, som først vil kunne måles etter at filmene har hatt premiere, er profileringen av innspillingsstedene. Ingen av de to filmene som har fått støtte,  «Snømannen» og «Downsizing», har ennå blitt vist på kino. Dermed kan ikke markedsføringseffekten anslås. Basert på filmen «Ex Machina», som ble spilt inn i Norge, og animasjonsfilmen «Frost», som er inspirert av Norge, vet vi at filminnspillinger lokker flere besøkende.

Tilbakemeldingen fra filmindustrien er at det er positivt at ordningen er etablert, og at den virkelig er etterspurt. Likevel opplever filmselskapene at de til en viss grad holdes for narr. Filmselskapene blir lokket med en ordning, men så er pengesekken tom når de har et filmprosjekt som trenger midler. Filmselskapene kan også få beskjed om å vente et år med å søke om støtte, men uten garanti for at de faktisk får støtte.  I slike tilfeller er det forståelig at det blir mer fristende å velge Island som innspillingsland. Der er det ikke tak på hvor mange prosjekter som får refundert avgiftene, og filmselskapene slipper dermed å vente i kø.

NHO Reiseliv mener at det norske ordningen må gjøres mer forutsigbar. Det innebærer det må være mulig å søke om støtte fortløpende, og at gode prosjekter faktisk får støtte. I første omgang mener vi at overføringene til ordningen må økes utover de 11 millionene som er foreslått. Det må være rom for at potten kan økes i revidert nasjonalbudsjett hvis tilgangen på søknader fra gode prosjekter er stor.

NHO Reiseliv vil jobbe videre med forslag til justeringer i ordningen for å i enda større grad utnytte de mulighetene som ligger i filminnspillinger i Norge, og de ringvirkningene det gir blant annet for norsk reiseliv.

Satsing på idrettsarrangement i Norge

Det er bra at det bevilges 10 millioner kroner til gjennomføring av X Games på Hafjell i 2017, og 8,5 millioner kroner til Sykkel-VM 2017 i Bergen. Store internasjonale idrettsarrangementer er viktig for reiselivsnæringen. Det skapes store verdier både i direkte tilknytning til arrangementet og i distribusjonen av arrangementet gjennom sosiale medier og tv-kanaler. Naturbildene som blir vist, i kombinasjon med kultur og idrett, er noe unikt som skaper reiselyst til og i Norge.

 

Vennlig hilsen

NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef

 

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: