Statsbudsjettet 2023: NHO Reiselivs høringssvar til arbeids- og sosialkomiteen

Forslaget om nedjustering av arbeidsmarkedstiltak er uheldig og bør justeres tilbake til 2021-nivå.

Vedlagte høringssvar ble sendt Stortingets arbeids- og sosialkomité 13. oktober 2022 og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til forslkaget til satsbudsjett 2023.

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt om statsbudsjettet

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: