Slik jobber NHO Reiseliv med oppfølging av statsbudsjettet

Publisert

En datamaskin og papirer med statistikk. Foto.

Foto: Illustrasjonsbilde fra Canva

Denne uken deltar NHO Reiseliv i høringer med ulike komiteer på Stortinget for å gi innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen kom med kraftige skatteøkninger for næringslivet i statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober. Økningen i formuesskatt, utbytteskatt og verdsettelse vil særlig ramme familieeide distriktshotell og restauranter. Videre ble det ikke bevilget ytterligere midler til profilering av Norge, og heller ikke midler til det nasjonale rekrutteringsprosjektet som har som mål å få flere søkere til mat- og måltidsbransjen.  

Denne uken deltar NHO Reiseliv i høringer med ulike komiteer for å gi innspill til statsbudsjettet:

Mandag 17. oktober: Høring i næringskomiteen:  

Politisk rådgiver Kjersti Aastad deltok i høring med næringskomiteen om økning av markedsføringsmidlene og Reiselivets potensiale for eksportvekst. Les høringssvaret til næringskomiteen her

Tirsdag 18. oktober: Høring i finanskomiteen:  

NHO Reiseliv-direktøren Kristin Krohn Devold og fagdirektør for næringspolitikk Ole Michael Bjørndal deltar på høring i finanskomiteen om de negative effektene som de foreslåtte skatteøkningene vil ha for reiselivsbedriftene. Les høringssvaret til finanskomiteen her.

Torsdag 20. oktober: Høring i arbeids- og sosialkomiteen

Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering Henrik Hamborg deltar på høringen for å belyse viktigheten av at NAVs arbeidsmarkedstiltak videreføres på samme nivå som tidligere.  

Uke 43: Høring i utdanningskomiteen  

Fagdirektør for næringspolitikk Ole Michael Bjørndal og politisk rådgiver Henrik Hamborg deltar i høringen, hvor våre viktigste budskap er oppjustering av lærlingtilskuddet, opprettelsen av fagskoleplasser og videreføring av bransjeprogram for reiseliv.  Les NHO Reiselivs høringssvar til utdanningskomitteen her. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt om statsbudsjettet fra NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: