Regjeringen må sikre et konkurransedyktig reiseliv

Publisert

En løvestatue med Stortinget i bakgrunnen. Det norske flagget vaier fra toppen av Stortinget. Foto

Videreføring av bransjeprogrammet, en plan for reversering av arbeidsgiveravgiften og økte markedsføringsmidler er blant forventningene NHO Reiseliv har til årets budsjettfremleggelse. Foto: Per Thrana

NHO Reiseliv har klare forventninger til statsbudsjettet for 2024 som legges frem fredag 6. oktober: – Vi trenger mer næringsvennlige prioriteringer.

De siste årenes skatteøkninger har vært uheldig for reiselivet. Det økte kostnadsbildet i Norge gjør det viktigere enn noen gang å gi næringen stabile og forutsigbare rammevilkår. Dette er ikke tiden for å øke skatter og avgifter, spesielt for en næring som har små marginer og fortsatt jobber med å bygge seg opp igjen etter pandemien, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. 

Kvinne i ytterjakke og skjerf. Foto

– Dette er ikke tiden for økte skatter og avgifter, sier Kristin Krohn Devold. Foto: NHO Reiseliv

Økningen i formueskatten de siste årene har doblet skatten for norskeide reiselivsbedrifter. Sammen med økning i andre skatter og avgifter, står bedriftene overfor en betydelig skattebyrde. Dette vil svekke verdiskaping- og sysselsettingsevnen til en næring som ønsker vekst. 

NHO Reiseliv forventer at regjeringen legger frem en plan for reversering av den midlertidige arbeidsgiveravgiften som ble innført 1. januar 2023. Avgiften er på 5 prosent på lønnsinntekt over 750.000 kroner. Det forventes at reiselivsmomsen holdes stabil og at formueskatten ikke skrus opp.  

Forslaget om skattlegging av privat konsum i selskap, kommer trolig også i statsbudsjettet. Krohn Devold sier at hun forventer at regjeringen har lyttet til innspillene fra næringslivet og justert ordningen slik at den ikke rammer vekst- og familiebedrifter i hele Norge. 

Må sikre videreføring av bransjeprogrammet  

Sommeren 2021 fikk NHO Reiseliv tilslag til et nasjonalt rekrutteringsprosjekt til mat- og måltidsbransjen. Profileringskampanjen "Smak deg frem" har levert sterke resultater, og det er viktig at den videreføres. 

Etter en tilbakegang i søkertallene til Restaurant- og matfag, har fallet nå heldigvis flatet ut. Vi er riktignok ikke i mål, og regjeringen må derfor videreføre midlene til prosjektet, sier Krohn Devold. 

NHO Reiseliv mener det er viktig å opprettholde og utvide budsjettnivået til NAVs arbeidsmarkedstiltak. I en tid med lav arbeidsledighet, færre gjestearbeidere og et høyt antall innbyggere som står langt fra arbeidslivet, er det viktig av bedriftene kan engasjere personer utenfor arbeidslivet.  

Bransjeprogrammet for reiseliv, som ble etablert etter covid-19, vil fases ut ved utgangen av året, til tross for svært gode erfaringer med tiltaket. Vi mener Støre-regjeringen må sikre videreføring av ordningen for vår næring, sier Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren er glad for at byrådet i Oslo har budsjettert for ferdigstillelse av Myntgata videregående skole innen 2027.  

Les mer om hvordan NHO Reiseliv jobber med kompetanse

Treffsikker turistskatt 

NHO Reiseliv er fornøyd med signalene om at et besøksbidrag på overnattingsbedriftene er en urimelig løsning, som også slås fast i Reisemålsutvalgets NOU. I budsjettenigheten i Stortinget i år, ble det enighet om å presentere en løsning på besøksbidrag innen budsjettet for neste år. Nå forventer vi at regjeringen gir klarsignal til en eller flere av de pilotprosjektene de har mottatt forslag på.  

Nasjonale turstier må videreføres på dagens nivå: Det er viktig for bærekraftig ferdsel til, og i de populære turområdene at vi klarer å hindre slitasje på naturen, i tillegg vil tiltakene bedre gjestenes opplevelser. Sti-tiltakene er fortsatt viktig nå som klimaendringene bringer med seg vannerosjon langs stiene, kombinert med økt trafikk, sier Krohn Devold.  

Skal vi få til den grønne rundreisen i Norge må Klima og energifondet til ikke-kvotepliktige utslippsreduksjoner videreføres. Fondet bidrar til elektrifisering av blant annet båt, ferje og buss.  

Økte markedsføringsmidler  

I september plukket regjeringen ut norsk reiseliv som en av eksportnæringene myndighetene skal satse på i fremtiden. NHO Reiseliv forventer en økning i markedsføringsmidlene som en konsekvens av satsningen. Midlene skal benyttes til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg.  

Les mer om reiselivet som eksportnæring

En del av utviklingen av Norge som destinasjon, er utvikling av de populære nasjonale turistveiene, og NHO Reiseliv forventer derfor at budsjettet til prosjektet videreføres. 

NHO Reiseliv foreslår at insentivordningen for film- og serieproduksjoner gjøres regelstyrt, slik at alle film- og tv-produksjoner som oppfyller kriteriene, kan motta 25 % støtte. Dette vil gjøre det lettere for produksjoner å komme til Norge, og samtidig øke markedsføringseffekten for norsk reiseliv.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: