Lanserer reiselivets drømmekapittel for valget 2025

Publisert

Flere personer samlet i et rom for å høre på innlegg og komme med sine inspill

Reiselivet har viktige bidrag å komme med, og bør derfor vies sentral plass i partiprogrammene foran stortingsvalget og i norsk politikk fremover, understreker Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv. Her på scenen under et innspillsmøte til eksportsatsingen Mer og grønnere reiselivseksport tidligere i år. Foto: NHO Reiseliv

Reiselivet har lyst, evne og mulighet til å være en sentral del av løsningen på utfordringene som Norge står overfor. Derfor må reiselivet ha en sentral plass i partiprogrammene for Stortingsvalget 2025, understreker NHO Reiseliv.

Reiselivets drømmeprogram understreker en rekke viktige punkter for norsk reiseliv som vi håper at programkomiteen vil se  til når den skal utforme en reiselivspolitikk som skal ta oss inn i neste tiår, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Oda Hveem

Norge står foran en rekke muligheter og utfordringer på svært mange områder, og reiselivet har lyst, evne og mulighet til å være med på å løse flere av disse. Dette understreker NHO Reiseliv i dokumentet reiselivets drømmekapittel.

–  Uansett om man snakker om verdiskaping, arbeidsplasser for alle aldersgrupper, bolyst og tilflytting, kulturliv og aktivitet, det seriøse arbeidsliv eller bærekraftig forvaltning av natur og kulturarv, så har reiselivet bidrag å komme med, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv

Leverer innspill til partikomiteene

NHO Reiseliv har laget to innspill til programkomiteene som nå skal komme sammen og lage sine politiske program for Norge 2025-29. Disse dokumentene blir sentrale i NHO Reiselivs arbeid opp mot politikere fremover.

Vi har sett en svært positiv utvikling når det gjelder reiselivets plass i programmene, opptil flere partier har nå egne reiselivsprogram. Dette ønsker vi selvsagt at fortsetter, og vi kommer i tillegg til disse dokumentene å ha egne samtaler med flere av medlemmene i programkomiteene, sier NHO Reiselivs fagdirektør for næringspolitikk, Ole Michael Bjørndal.

Les mer og last ned reiselivets drømmekapittel her 

– Reiselivet bør absolutt tas med i partienes program

– Vi har sett en svært positiv utvikling når det gjelder reiselivets plass i programmene, opptil flere partier har nå egne reiselivsprogram. Dette ønsker vi selvsagt at fortsetter, understreker fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Reiselivets drømmekapittel er fritt tigjengelig på NHO Reiselivs nettsider. NHO Reiselivs politiske rådgivere har også laget et eget dokument med hovedvekt på kompetanse- og utdanningspolitikk.

I disse to dokumentene har vi samlet en rekke viktige punkter for norsk reiseliv som vi håper at programkomiteen vil se  til når den skal utforme en reiselivspolitikk som skal ta oss inn i neste tiår. Det handler om rammebetingelser, bærekraft, vern og bruk og den svært viktige arbeids- og utdanningspolitikken. Vi mener derfor at flere av disse punktene og poengene absolutt bør bli tatt med i partienes program, avslutter Devold

Last ned reiselivets drømmeprogram for stortingsvalget 2025 her. 

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: