Reiselivets drømmekapittel for Stortingsvalget 2025

NHO Reiseliv har laget to innspill til programkomiteene som skal lage sine politiske program foran Stortingsvalget og for Norge 2025-29. Disse kan lastes ned nedenfor.

For oss som bor her, er det ikke vanskelig å forstå at Norge er et av verdens mest attraktive reisemål. Men det handler ikke bare om spektakulære fjorder og kystlandskap, eventyrlige fjell og snøsikre destinasjoner eller nordlys.

Reiselivet skaper bolyst og hindrer fraflytting

Reiselivet skaper ikke bare opplevelser og minner for gjestene. Vi skaper også helårsarbeidsplasser i alle våre byer og på reiselivsdestinasjoner.

Gennom å skape sosiale tilbud for innbyggerne, skaper reiselivsbedriftene bolyst. Og bolyst er nødvendig for å forebygge fraflytting og øke tilflyttingen til våre reiselivsdestinasjoner over hele Norge.

Reiseliv er en eksportnæring

Reiselivet er Norges femte største eksportnæring og det er forventet at næringen vil fortsette å vokse globalt i årene som kommer. Men til tross for den høye veksten i utenlandsk turisme til Norge både før og etter pandemien, er Norges internasjonale markedsandel beskjeden.

Vi må derfor gjøre mer for at landet vårt når opp i den internasjonale konkurransen om gjestene. Annenhver hotellseng er på årsbasis ledig, selv om det kan være fullt i enkelte sesonger. Det er derfor plass til flere gjester, og de reisemål som har både norske og utenlandske gjester klarer seg best.

Reiselivet trenger kompetanse og forutsigbare betingelser 

Det forventes at reiselivsnæringen vil fortsette å vokse globalt i årene som kommer. Gjennom gode, forenklede og forutsigbare rammebetingelser skal vi bygge opp under seriøse og levedyktige bedrifter, som igjen skaper vekst i ekport, inntekter og bolyst

Vi har sett en svært positiv utvikling når det gjelder reiselivets plass i programmene, opptil flere partier har nå egne reiselivsprogram. Dette ønsker vi selvsagt at fortsetter,

Vi har derfor laget to innspill til programpolitikerne som skal lage sine politiske program for Norge 2025 - 2029. Disse kan lastes ned nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: