Stortingsvalget 2021

Stortingsvalget 2021 ble avholdt 13. september. NHO Reiseliv har jobbet aktivt for å fremme reiselivets interesser opp mot valget, og vil fortsette å følge opp den nye regjeringen for å oppnå best mulig rammevilkår for reiselivsnæringen.

Siste nytt

NHO Reiseliv har hatt en god dialog med politikerne i regjeringen og på Stortinget i hele den inneværende stortingsperioden. NHO Reiseliv har jobbet og vil jobbe konstruktivt med alle stortingspartiene og være partinøytrale også i neste stortingsperiode. Det er derfor godt å se at de fleste partiene nå har et eget reiselivskapittel og at næringen blir anerkjent som viktig for bolyst, sysselsetting og verdiskaping, selv om virkemidlene for å styrke næringen kan være ulike. ​

Aktuelle saker for reiselivet i årets stortingsvalg

Les vår gjennomgang av partiprogrammene

Utvelgelsen av hvilke punkter vi velger å referere til, er valgt på bakgrunn av vår næringspolitiske plattform, som igjen er basert på hva våre medlemmer i størst grad trekker frem som utfordrende ved norske lover, regler og offentlig praksis. 

Les vår gjennomgang av partiprogrammene

NHO Reiseliv har tatt en grundig gjennomgang av de ulike partiprogrammene og hentet ut relevante kapitler og handlingspunkter:

  • Fremskrittspartiet vil senke serveringsmomsen til 15 prosent
  • MDG vil fjerne moms på utleie av elbiler
  • Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital
  • Senterpartiet vil ha permanent lav reiselivsmoms.
  • Arbeiderpartiet vil bidra til at det norske reiselivet kommer raskest mulig tilbake etter koronakrisen, blant annet gjennom å satse mer på markedsføring.
  • Venstre vil styrke Norge som helårlig reisemål og øke sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene.
  • SV vil gjøre det enklere å bytte fra studieforberedende program til yrkesfag
  • Krf vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger.
  • Opptil flere partier nevner viktigheten av bedre og mer koordinerte tilsyn.

Dette er avgjørende rammebetingelser som er viktige for medlemmene våre, og som er høyt på NHO Reiselivs prioriteringsliste. Det er gledelig å se at reiselivet er viet mer oppmerksomhet i partiprogrammene nå enn tidligere. Politikerne på begge sider av stortingssalen frir til oss som er opptatt av reiseliv før høstens stortingsvalg. Vi kommer til å forvente, og selvsagt jobbe knallhardt for, solide politiske gjennomslag for reiselivet også i neste Stortingsperiode uansett flertall etter valget

Vi ønsker med dette alle et godt valg og håper flest mulig vil benytte stemmerette sin. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: