Reiselivet vies mye oppmerksomhet i partiprogrammene

NHO Reiseliv har tatt en gjennomgang av alle partiprogrammene før høstens stortingsvalg. De fleste partier har nå et eget reiselivskapittel i programmet sitt.

– NHO Reiseliv har jobbet og vil jobbe konstruktivt med alle stortingspartiene og være partinøytrale også i neste stortingsperiode. Det er derfor godt å se at de fleste partiene nå har et eget reiselivskapittel og at næringen blir anerkjent som viktig for bolyst, sysselsetting og verdiskaping, selv om virkemidlene for å styrke næringen kan være ulike, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Dette er avgjørende rammebetingelser som er viktige for medlemmene våre, og som er høyt på NHO Reiselivs prioriteringsliste. Det er gledelig å se at reiselivet er viet mer oppmerksomhet i partiprogrammene nå enn tidligere, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv har tatt en grundig gjennomgang av de ulike partiprogrammene og hentet ut relevante kapitler og handlingspunkter:

 • Fremskrittspartiet vil senke serveringsmomsen til 15 prosent
 • MDG vil fjerne moms på utleie av elbiler
 • Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital
 • Senterpartiet vil ha permanent lav reiselivsmoms.
 • Arbeiderpartiet vil bidra til at det norske reiselivet kommer raskest mulig tilbake etter koronakrisen, blant annet gjennom å satse mer på markedsføring.
 • Venstre vil styrke Norge som helårlig reisemål og øke sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene.
 • SV vil gjøre det enklere å bytte fra studieforberedende program til yrkesfag
 • Krf vil fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger.
 • Opptil flere partier nevner viktigheten av bedre og mer koordinerte tilsyn.

 – Dette er avgjørende rammebetingelser som er viktige for medlemmene våre, og som er høyt på NHO Reiselivs prioriteringsliste. Det er gledelig å se at reiselivet er viet mer oppmerksomhet i partiprogrammene nå enn tidligere. Politikerne på begge sider av stortingssalen frir til oss som er opptatt av reiseliv før høstens stortingsvalg. Vi kommer til å forvente, og selvsagt jobbe knallhardt for, solide politiske gjennomslag for reiselivet også i neste Stortingsperiode uansett flertall etter valget, avslutter NHO Reiselivs-direktøren.

 
Les hele NHO Reiselivs gjennomgang av partiprogrammene her.

Siste nytt

 1. Nye momsregler vedtatt: - Skuffende og forunderlig

  NHO Reiseliv og leiebilbransjen ble ikke hørt da  regjeringspartiene og SV kom til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Det er nå klart at regjeringens forslag om leiebilmoms ble vedtatt uten endringer.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: