Slik jobber NHO Reiseliv med strømstøtten

Publisert

Utsikten fra Ekebergrestauranten

Utsikt fra Ekebergrestauranten. Foto: Per Sollerman

Kun en brøkdel av landets bedrifter søkte på ordningen − Mange melder at det er altfor tidkrevende og komplisert å søke, og at støtten er for kortvarig og beskjeden, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Foto: NHO Reiseliv

Av de over 20 000 bedriftene som kunne motta strømstøtte, har kun 3200 søkt og får dermed dele potten på 2,8 mrd. Til tross for at 25 prosent av bedriftene som har søkt om strømstøtte er reiselivsbedrifter, frykter NHO Reiseliv at en for omfattende søknadsprosess for lite uttelling som er årsaken til den labre søknadsmengden.

− Ordningen blir først nyttig dersom den forlenges gjennom hele kuldeperioden til over påske. Vi hadde en forventning om at regjeringen ville komme med en forlenging av strømstøtten på dagens pressekonferanse, men vi vet fortsatt ingen ting om hva som venter bedriftene på nyåret. For mange skaper dette stor bekymring for fremtiden og for arbeidsplassene, sier Krohn Devold.

Kan ikke fortsette med utbyttenekt

Mange reiselivsbedrifter vil heller ikke omfattes av ordningen fordi de leier lokaler, og huseier ikke ønsker å investere i strømeffektiviserende tiltak eller søke om støtte, blant annet på grunn av utbytteforbudet.

NHO har gitt klare innspill til regjeringen om at ordningen må justeres slik at flere bedrifter blir omfattet og får støtte. Det kan handle om hvordan man beregner strømintensitet eller utnytter handlingsrommet i statsstøttereglene. Det bør heller ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, for bedriftene trenger utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte.

− En forlengelse av ordningen og utvidelse av rammen for støtte bør derfor forberedes allerede nå. Flere frykter for konkurs, særlig i uteliv- og serveringsbransjen, dersom de ikke får støtte, sier Krohn Devold.

NHO Reiselivs videre arbeid med strømsituasjonen

De fem viktigste punktene knyttet til videre tiltak for næringslivet i forbindelse med strømsituasjonen er som følger:

1) Energitilskuddsordningen må videreføres ut mars - og forbedres og forenkles:

NHO foreslår å endre beregningen av strømintensitet til Q2 og Q3 2022 samtidig som innslagspunktet høynes til 90 øre/kWh- spotpris med 40% støtte over innslagspunktet. ENØK-delen i støtteordningen tas ut samtidig som støttebeløpet per bedrift økes til 20 mill. kroner. Videre ber NHO om ingen absolutt utbyttebegrensning – må være anledning til å betale formuesskatt og lønn til eier , samt at søknadsprosessen kan forenkles ytterligere for bedriftene

2) ENØK-støtte til næringslivet som eget tiltak

Det bør innføres en egen støtteordning under Enova for energieffektiviseringtiltak generelt i næringslivet, ikke avgrenset som under energi- og klimasatsingsordningen som finnes i dag. Støtte til energireduserende tiltak må oppleves som relevante og treffsikre for flere næringer, og ENOVA bør ha handlingsrom til å gjøre individuelle vurderinger

3) Mer diversifisert tilbud av fastprisavtaler:

Langsiktighet i rammebetingelsene for fastprisavtalene er viktig for å over tid kunne utvikle transparente markedsplasser og fleksible avtaler

4) Vurdere endringer i støtteordning og finansiering:

Erfaring fra gjeldende ordning viser at en rekke bedrifter som rammes av høye strømkostnader ikke treffes av en ordning basert på strømintensitet målt i omsetning. En bredere støtteordning som avhjelper større deler av næringslivet som rammes betydelig av økte strømpriser må utredes

5) Aktiv politikk for å legge til rette for konkurransedyktige kraftpriser for norsk næringsliv

For å sikre mest mulig forutsigbarhet og opprettholde relativt lave strømpriser som konkurransefortrinn, må det legges til rette for at lønnsom fornybar kraftproduksjon kan bygges ut, og raskere enn i dag. Og for å i størst mulig grad unngå konkurranseulemper mellom nord og sør i Norge, må anbefalingene fra strømnettutvalget følges opp for å få fortgang i nettutbygginger som kan jevne ut regionale prisforskjeller

 

Venter på gode fastprisavtaler

Energitilskuddsordningen skal være en overgangsordning fram til fastprismarkedet er på plass.

− Det er i utgangspunktet positivt at bedrifter nå får tilbud på strøm til fastpris. Vi håper det kan komme flere tilbud om fastpris fremover som gir bedriftene forutsigbarhet, men akkurat nå er tilbakemeldingene at tilbudene ikke treffer og ikke gir levelige priser. NHO Reiseliv har vært i kontakt med flere av våre medlemmer som ennå ikke har funnet det økonomisk gunstig å søke seg til en fastprisavtale, fordi disse ikke er gode nok. Strømstøtteordningen kan ikke fjernes før dette er skikkelig på plass, sier Krohn Devold.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Tips til ENØK-tiltak i eldre bygg

Anbefalinger om energitiltak i vernede bygg har endret seg betraktelig. Nå er det i større grad enn tidligere lov med inngrep som gjør eldre bygg mer energieffektive.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: