Strømstøtten for byråkratisk, for beskjeden og for kortvarig

Publisert

Utsikten fra Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten.

Tirsdag 22. november trådte den nye forskriften om strømstøtte til næringslivet i kraft. NHO Reiseliv advarer om at mange reiselivsbedrifter ikke vil få den støtten de trenger.

Foto: NHO Reiseliv

− Dette er en beskjeden start og vi håper den kan hjelpe noen, men det er flere problemer knyttet til ordningen som gjør at den ikke er relevant for veldig mange av de reiselivsbedriftene som virkelig trenger støtte. Mange melder at det er altfor tidkrevende og komplisert å søke, og at støtten er for kortvarig og beskjeden til at den er verdt bryderiet med å søke, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv er klar på at regjeringen bør vurdere om ordningen fungerer etter hensikten, og at ordningen bør forlenges over nyttår:

− Ordningen blir først nyttig dersom den forlenges gjennom hele kuldeperioden til over påske. Mild tempratur i oktober og november betyr at hovedproblemet med kulde og strømprissjokk blir mye verre etter jul. Fungerende fastprisavtaler er fortsatt ikke på plass, og sannsynligvis får man strømpriser langt over normalen utover vinteren. En forlengelses av ordningen og utvidelse av rammen for støtte bør derfor forberedes allerede nå. Flere frykter for konkurs, særlig i uteliv- og serveringsbransjen, dersom de ikke får støtte, fortsetter Krohn Devold.

Frykter konkurs dersom ikke støtten forlenges

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse for november viser at det er særlig servering og uteliv som rammes av skyhøye strømpriser, med henholdsvis 6 av 10 og 7 av 10 som svarer at økte strømkostnader påvirker driftsresultatet i stor grad.

  • 2 av 10 innen servering og 3 av 10 utelivsbedrifter frykter for konkurs dersom ikke strømstøtten forlenges over nyttår.
  • 1 av 4 distriktsbedrifter har allerede måttet stenge i lavsesong på grunn av strømprisene

− Mange hoteller, restauranter og utelivsbedrifter har allerede redusert åpningstiden, og flere har måttet nedbemanne på grunn av skyhøye strømkostnader. Regjeringen bør forbedre og forlenge ordningen, ellers risikerer vi enda flere stengte dører og nedbemanninger, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Gjennomslag for innspill knyttet til enøktiltak

NHO Reiseliv er fornøyd med at regjeringen har endret forskriften, etter innspill fra NHO Reiseliv, slik at ordningen med å få dekket inntil 50 prosent av enøktiltak nå også inkluderer kostnader påløpt etter 1. oktober (og ikke kun etter 9. desember som opprinnelig foreslått). Fristen for å søke på strømstøtte er også forskjøvet med to dager til 11. desember.

Utover disse endringen har regjeringen i liten grad tatt hensyn til høringssvarene fra NHO og NHO Reiseliv. NHO Reiseliv peker på flere aspekter ved ordningen som er problematiske i sitt høringssvar sendt til klima- og miljødepartementet 11. november.

Mange vil ikke få støtte fordi de leier lokalet de driver i

Regjeringen har foreslått at det skal være huseier som søker støtte, for å redusere strømutgiftene til leietager i etterkant. Innretningen vil dermed avhenge av god dialog med huseier for reiselivsbedrifter som leier sine lokaler. I følge NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse for november leier så mange som 6 av 10 reiselivsbedrifter sine lokaler.

− Slik ordningen er skissert, vil en restaurant i leide lokaler være avhengig av at utleier aksepterer vilkårene for å få støtte. Det er utleier som får utbytteforbudet knyttet til ordningen, men veldige mange utleiere er avhengig av utbytte for å betjene for eksempel formueskatten. Resultatet blir at de ikke vil benytte seg av ordningen. Den lidende part blir restauranten som trenger støtten, for å kunne holde åpent og beholde ansatte, forklarer Krohn Devold.

− Det kan ikke være slik at man er avhengig av utleiers velvilje for å få støtte. Et annet moment som taler mot en slik innretning er hvis utleiers strømregninger er av en slik størrelse at utgiftene når taket for støtte svært raskt, som igjen vil gi en avkortning til en rekke små bedrifter som leier av samme utleier. Når også svært mange av huseierne ikke kvalifiserer til ordningen pga strømintensitet eller utbytteforbud, vil ikke disse søke om ENØK-tiltak. Dermed blir også mange leietakere, selv om de har egne strømmåler og faktura, stående fast på trinn 1 i ordningen, sier Krohn Devold. Les mer i NHO Reiselivs høringssvar.

Slik blir strømstøtteordningen

Regjeringen fikk flertall for sitt forslag med budsjettpartner SV, så det ser ikke ut til at det blir noen justeringer fra det opprinnelige forslaget.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: