Høringssvar til forslag til forskrift om gebyr etter alkoholloven

NHO Reiseliv er kritisk til forslaget fra HOD når det gjelder det å innføre overtredelsesgebyr for brudd på reklameforbudet dersom en innehaver av alminnelig skjenkebevilling gjør dette.

NHO Reiseliv viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven mv..  Vårt høringssvar ble sendt 9. mai 2023, og kan leses i sin helhet nedenfor.

Våre synspunkt på forslaget er er oppsummert:

  • NHO Reiseliv er kritisk til forslaget fra HOD når det gjelder det å innføre overtredelsesgebyr for brudd på reklameforbudet dersom en innehaver av alminnelig skjenkebevilling gjør dette. Disse er allerede tungt regulert gjennom alkoholloven og alkoholforskriften. Alkoholfordriftens kapittel 10 inneholder også en rekke alminnelige straffebestemmelser og sanksjonsmuligheter, inkludert bøter.

  • Vi vil også fremheve at brudd på reklameforbudet er ansett som en mindre forseelse og kun gir en prikk ved avdekket brudd.

  • NHO Reiseliv mener derfor at det bør presiseres i forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr ikke omfatter innehaver av alminnelig skjenkebevilling.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Alkoholloven med kommentarer

Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Her omtales kun alkohollovens bestemmelser som vedrører skjenking av alkohol.

Serveringsloven

Her omtales serveringslovens bestemmelser og litt informasjon om etablererprøven.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: