Anmodning om gjeninnføring av tiltak for permitterte lærlinger

NHO Reiseliv reiser en bekymring for situasjonen for lærlingene i reiselivsbedriftene som nå rammes hardt av koronatiltak, og ber om at midlertidige tiltak for disse forlenges.

November 2020 sendte NHO Reiseliv  brev til Arbeids og sosialministeren og kunnskapsministeren for å anmode om gjeninnføring av tiltak for permitterte lærlinger.

Brevet kan  lastes ned i PDF-format nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: