Over 2000 reiselivsansatte snur krisen til en mulighet for videreutdanning

Nyhet

Publisert

Illustrasjonsbilde av en ung kvinne som studerer ved en skjerm.

Over 2000 reiselivsansatte har så langt benyttet seg av muligheten til å ta etter- og videreutdanning mens de går på dagpenger.

Så langt har over 2000 permitterte, ledige eller ansatte i reiselivsnæringen benyttet seg av muligheten til å ta etter- og videreutdanning mens de går på dagpenger.

#205

Dette viser at det er et stort behov for bransjeprogrammet. Mange i bransjen ønsker å utvikle seg, og evner å ta grep og gjøre noe konstruktivt ut av en vanskelig situasjon, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Reiselivet er den næringen som er hardest rammet av koronakrisen og hvor en stor andel av de ansatte er permitterte. I vår ble det opprettet et bransjeprogram der ansatte i reiselivet kan ta videreutdanning og kurs uten å miste dagpenger fra NAV. Pågangen har vært enorm; over 2000 ansatte i reiselivet har deltatt på kurs, og flere nye tilbud kommer utover høsten.  

– Dette viser at det er et stort behov for bransjeprogrammet. Mange i bransjen ønsker å utvikle seg, og evner å ta grep og gjøre noe konstruktivt ut av en vanskelig situasjon, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Forventer mange permitterte i reiselivet utover høsten 

Sommersesongen ble bedre enn fryktet for mange reiselivsbedrifter, men så økte smitten og regjeringen innførte nye restriksjoner og reiseråd. Det er et stort tilbakeslag for reiselivsnæringen som går en dyster høst i møte: 

– Reiselivet opplever nå kanselleringer og omsetningstap som minner om starten av krisen i mars. Vi frykter det fortsatt vil være en høy andel permitterte i reiselivet utover høsten. Jeg oppfordre alle som er permitterte til å delta på kurs og få faglig påfyll. Med for eksempel et fagbrev står man sterkere når arbeidsmarkedet begynner å ta seg opp igjen, fortsetter Gauden. 

Meld deg på kurs til høsten

Utover høsten kommer det flere nye kurs som det er stor etterspørsel etter blant ansatte i reiselivet.

Søk her:  bransjeprogrammet for reiseliv

 

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: