Flere søker seg til restaurant- og matfag

Publisert

Det er gledelig at den negative trenden snur, og at det skjer akkurat i år, viser at norsk ungdom ikke lar seg skremme av det kritiske øyeblikksbildet, men evner å se frem i tid, sier Henrik Hamborg, NHO Reiselivs politiske rådgiver for utdanning og kompetanse.

Etter ti år med laber interesse og synkende søkertall til Restaurant- og matfag snur trenden i år. Søkertallene øker tross i at reiselivet står midt i tidenes verste krise. Det viser de offisielle søkertallene fra Utdanningsdirektorartet.

Frem til pandemien traff landet i mars i fjor, var norsk reiseliv i sterk vekst. Etter et drøyt år med nedstengning og strenge restriksjoner, er reiselivsnæringen en av de hardest rammede næringene i landet. Tusenvis av ansatte er permittert og mange er sagt opp. En skulle tro at søkertallene til restaurant- og matfag ville falle videre for kommende skoleår, men søkertallene som ble offentliggjort av Udir i dag, viser at det er grunn til forsiktig optimisme:

Godt kvalifiserte ansatte er viktig for at næringen skal utvikle seg, og hevde seg både i det norske og internasjonale markedet, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv.

– Det er gledelig at den negative trenden snur, og at det skjer akkurat i år, viser at norsk ungdom ikke lar seg skremme av det kritiske øyeblikksbildet, men evner å se frem i tid. Norsk reiseliv vil mest sannsynlig fortsette den fantastiske veksten vi hadde før pandemien traff oss, og da vil reiselivsbedrifter trenge dyktige folk med på laget, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Søkertallene øker tross i at reiselivet står midt i tidenes verste krise Etter synkende søkertall til Restaurant- og matfag (RM) i ti år, snur trenden i år. I perioden fra 2012 til 2020 var det om lag 20 prosent færre søkere til RM, og i fjor nådde man en foreløpig bunnotering med 4.114 søkere til vg1, vg2 og læreplass til programområdet, ifølge Udirs statistikk.

I år har totalt 4.191 ungdommer søkt seg til programområdet. Søkingen til Vg1 viser en forsiktig øking, men her er det store forskjeller mellom fylkene. Spesielt Trøndelag og Rogaland, fylker med lange mattradisjoner, har kraftig økning til RM blant 10.klassingene.

Yrkesutdanning viktig for å sikre kompetanse

Gjennom en undersøkelse utført blant NHOs medlemmer svarer 60 prosent av respondentene at de trenger flere ansatte med yrkesfaglig bakgrunn. Blant reiselivsbedriftene oppgir 53 prosent at de i stor eller noen grad vil ha behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning.

– Etter pandemien vil det være et stort behov for dyktige folk i hele reiselivsnæringen. Ungdommene gjør derfor lurt i å velge denne utdanningen. Bransjen har særlig behov for faglærte kokker og servitører, men også profesjoner som baker og konditor vil være tiltrengt. Det er også behov for resepsjonister og andre med god faglig bakgrunn i bransjen, som dekkes av studieprogrammet "salg og reiseliv". Godt kvalifiserte ansatte er viktig for at næringen skal utvikle seg, og hevde seg både i det norske og internasjonale markedet, sier Hamborg.

– Jeg trodde først ikke at tallene stemte!

Strinda videregående skole i Trondheim er en av skolene som kan vise til en god økning i søkingen til restaurant- og matfag. Avdelingsleder for restaurant- og matfag Geir Rune Larsen gleder seg over tallene han fikk presentert i dag:

– Jeg trodde først ikke at tallene stemte, i en tid som har vært svært utfordrende for deler av bransjen vår, sier Larsen.

Avdelingsleder for restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole, Geir Rune Larsen, mener skolens langsiktige arbeid med rekruttering er det som skal til for å sikre motiverte søkere til skolen. Her avbildet sammen med elever på restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole.

Larsen mener Strinda videregående skoles langsiktige arbeid med rekruttering er det som skal til for å sikre motiverte søkere til skolen:

– Vi har gjort en god og målrettet jobb mot mat- og, helefaglærere og rådgivere i ungdomsskolen. Larsen mener også at restaurant- og matmiljøet, som har bygget seg opp i Trondheim de siste årene, har stor betydning for elevene, men håper også at økt fokus på bærekraft er noe som trigger ungdommen.

I Trøndelag var det 55 flere søkere til restaurant- og matfag vg1 i år. Totalt har 474 trønderungdommer søkt seg til skole- og læreplass for kommende skoleår. I 2020 var det tilsvarende tallet 404.

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra målgruppene, og det er hyggelig å se så gode visningstall. Men dette er bare begynnelsen for Smak deg frem, sier Trine Knudsen-Dabbadie, kampanjeansvarlig og digital rådgiver i NHO Reiseliv.

Rekrutteringsfilmer sett over 800 000 ganger

I begynnelsen av februar lanserte NHO Reiseliv rekrutteringskampanjen "Smak deg frem". Kampanjen består av filmer som har som mål å vise frem karrieremulighetene og de personlige egenskapene man utvikler gjennom å velge restaurant- og matfag. Videoene ble vist over 800 000 ganger i digitale kanaler i løpet av tre uker opp mot søknadsfristen 1. mars.

Se filmene på smakdegfrem.no her 

– Filmene ble i hovedsak spredd i sosiale medier og målrettet mot undommene selv og foreldrene deres i innspurten mot søknadsfristen 1. mars. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra målgruppene, og det er hyggelig å se så gode visningstall. Men dette er bare begynnelsen for smak deg frem. Å bidra til økt oppmerksomhet og rekruttering til restaurant- og matfag er et strategisk satsingsområde for NHO Reiseliv, og smak deg frem-plattformen vil være et sentralt nav i dette arbeidet i lang tid fremover, bekrefter digitalrådgiver i NHO Reiseliv, Trine Knudsen-Dabbadie. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

NHO Reiseliv lanserer ny rekrutteringskampanje

Det er ikke hva du blir, men hva du lærer, som er viktigst. NHO Reiseliv står bak rekrutteringskampanjen “Smak deg frem”,  som har som mål å vise frem de mange karrieremulighetene og egenskapene du utvikler gjennom å velge restaurant- og matfag.

Siste nytt

  1. Seks av ti planlegger norgesferie i sommer

    63 prosent av nordmenn planlegger å tilbringe hele eller deler av sommerferien i Norge i år. Vestland og Agder er de mest populære fylkene, og mange drømmer om Nord-Norge.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: