Skal lære bort kunsten å lage mat: Vant 250 000 kroner i støtte

Publisert

Geitmyra vant 250 000 kroner

BÆREKRAFTSPERSPEKTIV: Geitmyra Credo, som er årets vinner, ønsker å være et levende og praktisk matmiljø for barn og unge. På kursene sine jobber de tverrfaglig for å dekke flest mulig læring- og bærekraftsmål. På bildet (t.v.) Trond Åm, daglig leder Geitmyra avd. Credo, Erlend-André Iversen, distriktssjef NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, og Cathrine Stadsvik, styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge. Foto: NHO Trøndelag.

Fondet til NHO Reiseliv Midt-Norge delte ut sin første pengepremie til Geitmyra Credo i Trondheim.

SKRIKENDE BEHOV: — Det er et skrikende behov etter kunnskapsrike og innovative fagarbeidere som kan videreføre og utvikle matfaget i Norge. Vi må derfor sikre rekruttering av kompetente og samfunnsbevisste fagarbeidere til matbransjen, sier styreleder i Midt-Norge Cathrine Stadsvik. Foto: Privat.

Torsdag denne uken har NHO Reiseliv i Midt-Norge for første gang delt ut en pengepremie gjennom Stiftelsen for Forskning og Utvikling i Hotell- og Restaurantnæringen i Midt-Norge. Prisen, på 250 000 kroner, har gått til Geitmyra Credo i Trondheim som er med på å utvikle hotell- og restaurantnæringen i regionen. I tillegg fremmer de næringen og har en nytteverdi for et større antall reiselivsbedrifter gjennom kursing av barn innen matfaget. 

 Vi håper på at med denne utdelingen at flere kan få øynene opp for dette nye fondet og gjøre som Geitmyra å søke om midler til gode prosjekter, sier styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge Cathrine Stadsvik. 

Fremmer rekrutteringen til matnæringen 

Midlene Geitmyra får tildelt skal benyttes til bransjerettet utvikling, samt bidra til at flere velger en matfaglig utdannelse i videregående skole, både regionalt og nasjonalt. 

Det har vært et viktig aspekt for utdelingen; Det trengs fagfolk i alle deler av mat- og måltidsbransjen. Mangelen på arbeidskraft eskalerte under pandemien, da mange hoteller og serveringssteder ikke fikk tilgang til sine faste sesongansatte. I tillegg har flere som har vært permittert lenge, skaffet nye jobber i andre bransjer. Det betyr at rekrutteringen til restaurant- og matfagene står høyt på agendaen bransjen. 

DYKTIG PERSONELL: — For å utvikle bransjen i tiden fremover, trenger næringen dyktige fagarbeidere, som både kan ivareta kravene til hygiene og matsikkerhet, men også fortelle de gode historiene rundt matopplevelsene, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering. Foto: Per Sollerman.

 Utvikling av matfaglig kompetanse hos barn og unge i Midt-Norge er viktig for hele bransjen. Jo flere fagarbeidere, dess bedre! Prosjektet Geitmyra Credo skal gjennom semesteret 21/22 kurse omtrent 2300 9. klassinger i Trondheim kommune, forklarer Stadsvik. 

 Reiselivet vil reise seg 

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, sier at reiselivet både nasjonalt og i Trøndelag, opplevde en stor vekst frem mot nedstengingen i mars i fjor.  

 Men er det noe vi har sett, er det at reiselivet alltid reiser seg etter kriser. Så lenge bransjen får holde åpent, kommer gjestene automatisk – det har vi også opplevd under pandemien. Derfor er dette en både spennende og givende bransje å gå inn i, sier han. 

Det betyr at det åpner seg et hav av muligheter for norsk reiseliv etter pandemien, og da er én ting sikkert; næringen kommer til å trenge mange dyktige ansatte med ulike bakgrunner. 

  For å sikre god rekruttering til bransjen, er det viktig med tidlig innsats. Da er det særlig hyggelig å se mot Trøndelag, og alt det som gjøres av gode rekrutteringsaktiviteter der. Dette arbeidet kan flere lære av. Jeg vil gratulere Geitmyra Credo med prisen, og ønske lykke til i fortsettelsen. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: