Flere fylker opplever økning av søkere til Restaurant- og matfag

Jenny Vaa Jahren er fra Ski og går restaurant- og matfag, yrkes- og studiekompetanse ved Vestby videregående skole. Hun er en av frontfigurene i Smak deg frem-kampanjen. Foto: NHO Reiseliv.

Mange ungdommer har søkt skoleplass og læreplass innen restaurant- og matfagene på videregående skole. Flere fylker opplever også økning blant førstegangssøkerne til Vg1. — Smak deg frem-kampanjen og de lokale tiltakene, har nok påvirket årets søkertall, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

— Det er gledelig å se at over 4.000 ungdommer har søkt seg til Restaurant- og matfag (RM), enten skoleplass eller som lærling. Reiselivet er i stadig utvikling og vil trenge flere unge med kompetanse innen mat- og drikkevarer, matlaging og service, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. 

Han viser til NHOs årlige kompetansebarometer, der det kommer frem at to av tre medlemmer i NHO Reiseliv oppgir at de i stor eller noen grad har behov for personer med fagbrev, en oppgang fra 53 prosent fra 2020. 

— Etter to år med pandemi, permitteringer og mangel på arbeidskraft fra utlandet, skal bransjen tilbake på vekstsporet. Til det trenger bransjen flere unge og dyktige fagarbeidere. Godt kvalifiserte ansatte er viktig for at næringen skal utvikle seg, og hevde seg både i det norske og internasjonale markedet, sier han.

Økning i fem fylker til Vg1 

Etter synkende søkertall til RM over flere tiår, snudde trenden i fjor. 

Om man sammenlikner med 2021, har de nasjonale søkertallene til Vg1 (første år på videregående skole) holdt seg stabile i år. Likevel har flere fylkeskommuner opplevd en økning i antall søkere; i Nordland, Agder, Vestland, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark. Det kommer fram av de offisielle søkertallene fra Utdanningsdirektoratet (Udir). 

— Det er gledelig at vi ser ut til å ha stoppet den negative trenden. At det skjer under en pandemi, viser at norske ungdommer ikke lar seg skremme, men evner å se framover. Norsk reiseliv skal fortsette veksten vi hadde før pandemien, og da vil næringen trenge dyktige folk. Derfor er det også gledelig at vi ser en svak oppgang i søkingen til lærebedrifter innen kokke- og servitørfaget, sier Hamborg. 

For første gang siden 2015 er det noen flere jenter enn gutter som har søkt. Antall elever som søker seg til kokk- og servitør på Vg2 har gått ned, men antall søkere som kokkelærling (Vg3), holder seg stabilt. 

Nordland er et foregangsfylke  

Nordland er ett av fylkene som har den største økningen til RM i år. Noe av årsaken ligger i at skoletilbudet på Hadsel videregående skole ble gjenopprettet foran kommende skoleår. Det samme ble gjort i Brønnøysund for innværende skoleår, hvor man raskt fikk gode søkertall.  

– Tilbudene i Brønnøysund og Hadsel ble lagt ned på grunn av lave søkertall, men gjenopprettet for å møte behovene i næringslivet. Reiselivsnæringen er viktig for fylket vårt, og det er derfor viktig at studietilbudet dimensjoneres ut fra dette. Med et synkende elevtall i Nordland, er det viktig at bransjen også står på videre for å motivere og rekruttere ungdommer til å velge Restaurant- og matfag, sier Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune. 

Hamborg er enig i denne vurderingen: 

– Det er positivt at fylkeskommunen snur her og lytter til næringens behov. Flere fylker burde se til Nordland og arbeidet deres med yrkesfagopplæring, hvor 60 prosent av ungdommene søker seg til yrkesfag, og med det, har den høyeste andelen elever i yrkesfagopplæring sammen med Møre og Romsdal. Totalt har 89 ungdommer søkt seg til Restaurant- og matfag, Vg1, i Nordland. En oppgang på om lag 17 prosent, utdyper Hamborg. 

Rekrutteringskampanjen med seks millioner visninger 

Smak deg frem-kampanjen og de lokale tiltakene, har nok påvirket årets søkertall, mener Hamborg og legger til at rekrutteringskampanjen nådde nærmere 900.000 personer og hadde nesten seks millioner visninger. 

Kampanjen, som ble lansert i februar 2021, fullførte sin andre kampanjerunde 1. mars i år. Prosjektet, som blant annet blir finansiert av Landbruks- og matdepartementet og som drives av flere partnere i tillegg til NHO Reiseliv, har som mål å skape engasjement og interesse for de spennende og varierte jobbmulighetene i mat- og måltidsbransjen. 

Det at vi klarer å stabilisere søkertallene i krevende tider for bransjen er lovende, når bransjen nå skal tilbake på vekstsporet. Vi skal derfor jobbe godt med å utvikle Smak deg frem-kampanjen fremover, slik at søkertallene igjen stiger til neste år.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: