Utfordret politikerne på rekrutteringsløftene

Publisert

Foto: NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv utfordret regjeringspolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på lovnadene i Hurdalsplattformen som skal bidra til økt rekruttering og kompetanse i fagyrker under en debatt på Arendalsuka onsdag.

Både etter- og videreutdanning, kampanjen Smak deg frem, innleie og NAV og lønnstilskuddsordningen ble diskutert under debatten "Gjestene er tilbake i reiselivet – nå mangler det kun personell. Hvordan rekruttere?".

– Reiselivet er en bransje i veldig stor vekst. Fra 2012 til 2020 ble det 40.000 flere arbeidsplasser i næringen. Dette er like mange arbeidsplasser som industrien ble redusert med. Mulighetene er store for de som velger denne retningen. Mange konserndirektører i reiselivet har vært kokk først, sa administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, i sin innledning.

Hun trakk også frem viktigheten av at midlene fra Smak deg frem-kampanjen blir videreført, at restaurant- og matfagutdanningene legges til områder som har et miljø for reiseliv og muligheten til å gi elevene inspirasjon og smakebit på arbeidet, og at lovendringen på innleie må endres da denne innskrenkningen vil ramme de små lokalsamfunn mest.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Sterkere rettigheter for videreutdanning for yrkesfaglærere

Politisk rådgiver i kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, Henrik Hamborg, ledet debatten hvor Jorodd Asphjell (Ap), Kathrine Kleveland (Sp), Margret Hagerup (H) og André Skjelstad (V) deltok.

Når det gjaldt skolepolitikken var det kanskje ikke de største uenighetene. Alle var enig i at rådgivernes rolle blir stadig viktigere i forhold til å gi unge en vei i den jungelen av tilbud.

Hagerup fra Høyre stilte spørsmålet:

– Må rådgivere være lærere, eller er det viktigste at de har kjennskap til næringslivet og klarer å formidle de gode karrieremulighetene?

I tillegg må rådgiverne være gode motivatorer var de alle enig i.

Henrik Hamborg viste til regjeringens løfte om opptrapping av videreutdanning for lærere i yrkesfag. Opposisjonen og NHO Reiseliv var tydelig på at det er vanskeligere for lærere i praktiske estetiske fag å få mulighet til videreutdanning. Opposisjonen er også tydelig på at tilgang på videre- og etterutdanning må forenkles.

Friskolene burde være gode eksempler til etterfølgelse

Friskoleloven ble også et tema, og Margret Hagerup fra Høyre var tydelig misfornøyd med regjeringens avgjørelse om å begrense friskolene.

– Norsk restaurantskole har en  gjennomføringsgrad 95 prosent, noe som er langt høyere enn snittet i offentlig skole. Hvorfor vil man avskaffe dette i stedet for å få inspirasjon og bygge videre på det de gjør, sier Hagerup.

Krever midler til "Smak deg frem"-kampanjen

Hamborg utfordret regjeringspartiene på om de vil bevilge videre midler til den vellykkede kampanjen "Smak deg frem", som skal inspirere flere unge til å velge restaurant- og matfag. Kampanjen har fått mer enn seks millioner visninger, og er – sammen med lokale tiltak – en viktig grunn til at vi har sett fremgang på rekruttering til restaurant og matfag i fem fylker i 2022. Midlene til kampanjen ble ikke videreført i statsbudsjett for 2022, og Hamborg etterlyste løfter om nye midler på neste års statsbudsjett.

– Regjeringen har bevilget 250.millioner i året de fire neste årene til yrkesfag. Men om vi skal bruke penger på en slik kampanje eller ikke er et tiltak som må komme fra næringen selv, de må bestemme hva som fungerer og ikke, sa Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet.

Verken han eller Kleveland fra Senterpartiet ville love videre midler til kampanjen.

Les mer om rekrutteringskampanjen Smak deg frem her

Ingen lønnstilskuddslovnader heller

Henrik Hamborg tok også opp at regjeringen i Hurdalsplattformen lover å videreføre en lønnstilskuddsordning for de som av ulike grunner faller utenfor arbeidslivet. Dette er et incentiv for å inkludere flere i arbeidslivet. Ordningen har vært mye brukt blant NHO Reiselivs medlemsbedrifter. Men heller ikke her kunne Arbeiderpartiet eller Senterpartiet gi noen løfter.

Venstres André Skjelstad så sitt snitt til å komme med et lite stikk til regjeringen om at ikke alt den tidligere regjeringen iversatte må reverseres.

– Man må la ordninger få tid til å virke før man reverserer dem.

Strammere innleieregler vil ramme distriktene

I diskusjonen om regjeringens mer rigide regler når det gjelder innleie av arbeidskraft ble de ideologiske skillelinjene tydeligst. Asphjell var tydelig på at man trenger et bedre regelverk som beskytter arbeidstakere, samtidig viste Senterpartiet forståelse for at det er behov for fleksibilitet i sesongtopper – særlig i landbruket.

– Hvorfor skal bare landbruket få unntak? Ser dere ikke at også andre bransjer har sine topper, og trenger å bruke innleie når det ikke er mulig å få tak i lokal arbeidskraft, spurte Hamborg.

 Kleveland i Senterpartiet viste her en viss forståelse for at flere næringer har sesongutfordringer.

– Det handler om løsninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker synes er bra, men innstramminger må til. Vi må ha et regelverk som fungerer, sa hun.

Venstres André Skjelstad mener regjeringens forslag vil sette oss mange tiår tilbake.

– Politiske tiltak må få virke og ligge fast en tid før de reverseres. Jeg skjønner ikke hva vi vil oppnå med dette. Regjeringens forslag bremser fleksibiliteten i arbeidslivet og det er særlig i distriktene man taper. Vi vil gå mange tiår tilbake i tid, sier Skjelstad.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: