Deler ut midler til vellykkede rekrutteringsprosjekter i Midt-Norge

Publisert

Kokker som lager mat på et restaurantkjøkken. Foto.

Illustrasjonsfoto: Tjuvholmen Sjømagasin. Foto: Tommy Andresen. Foto: Tommy Andresen

Hvert år deler Stiftelsen for Forskning og Utvikling i Hotell- og Restaurantnæringen i Midt-Norge ut midler til prosjekter som fremmer rekruttering, omdømmebygging, forskning og utvikling av hotell og restaurantnæringen.

Det er styret i NHO Reiseliv Midt-Norge, via Stiftelsen for Forskning og Utvikling i Hotell- og Restaurantnæringen i Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag), som hvert år deler ut midlene:

−Faglært personell og rekruttering har vært knapphetsfaktor i hotell og restaurantbransjen de siste årene og spesielt etter pandemien. Derfor ønsker vi å støtte gode prosjekter som bidrar til økt rekruttering, omdømmebygging eller positiv utvikling av bransjen. Vi trenger flere gode initiativ og prosjekter som kan bidra til økt interesse for mat og reiseliv, og som kan inspirere flere til å velge restaurant og matfag. Vi håper vi får mange gode søkere i år, sier Cathrine Stadsvik, styreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge.

I fjor delte stiftelsen ut til sammen 250 000 kroner til Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag og Strinda vgs. avdeling Restaurant- og matfag for deres arbeid med å øke rekrutteringen til Restaurant- og matfagene i Trøndelag.

Støtter kun prosjekter som har nytteverdi for flere i bransjen

Midlene skal primært brukes til forskning og utvikling i hotell- og restaurantnæringen i Midt-Norge. Organisasjoner tilknyttet reiselivsnæringen som jobber for å fremme næringen kan også tildeles midler. Det gis ikke støtte til tiltak som er til nytte bare for en enkelt bedrift, eller må anses som produktutvikling for denne. Forskning og utvikling som har nytteverdi for et større antall av hotell- og restaurantbedriftene i Midt-Norge, vil bli prioritert.

Vanligvis bevilges penger for kun ett år av gangen. Går prosjektet utover ett år, er det likevel mulig å få forhåndstilsagn om midler for denne perioden.

Ønsker du å søke om du midler?

Send en søknad til: Cathrine Stadsvik, regionstyreleder i NHO Reiseliv Midt-Norge: cathrine.stadsvik@strawberry.no eller Katrine W.Ellingsen, styresekretær i NHO Reiseliv Midt-Norge: kathrine.woje.ellingsen@nhoreiseliv.no

Vindindustri og reiseliv

Vindkraft er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: