Vil energiministeren lytte til Gulen kommune?

#005

Foto: Jason Blackeye, Unsplash.

I et brev til Olje- og energiministeren gir NHO Reiseliv full støtte til Gulen kommunes protest mot utbygging av vindturbiner i Dalsbotnfjellet.

– NHO Reiseliv deler ikke vurderingen om at synlig vindindustri ved innseilingen til Sognefjorden vil være ubetydelige, i og med at vindturbinene vil være godt synlige fra skip som går inn og ut av fjorden, sier NHO Reiselivs-direktør, Kristin Krohn Devold.

Vindkraftsselskapet Zephyr fikk i 2013 tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge vindkraftanlegg på Dalsbotnfjellet ved innsegling til Sognefjorden i Gulen kommune.

Gulen kommune har klaget inn tillatelsen til Olje-og energidepartementet og viser blant annet til Sognefjordens betydningen for reiselivsnæringen.

I forbindelse med at departementet behandler klagen, har NHO Reiseliv sendt brev til Olje-og energiministeren Kjell-Børge Freiberg og spurt om hans løfte om at lokal støtte skal være førende for utbygging av ny lønnsom vindkraft, også skal gjelde i denne klagebehandlingen.

Tall over Sognefjorden (Menon Economics)

  • 1 million gjestedøgn i 2016 
  • Det samlede reiselivsforbruket fra denne aktiviteten er beregnet til 1,3 milliarder kroner i 2017
  • Dette bidrar til rundt 723 millioner kroner i lokal verdiskaping 
  • I tillegg til 1775 arbeidsplasser i regionen
  • Det tilsvarer 8 prosent av regionens verdiskaping 
  • 16 prosent av arbeidsplassene i næringslivet
Svekket attraksjonsverdi

Sognefjorden er et av Norges fremste reisemål, og har aller flest utenlandske gjestedøgn av alle regionene. Ifølge nøkkeltall for norsk turisme i 2017 har regionen størst andel turister som kun besøker regionen og blir der over 4 døgn, men også 1 av 4 som blir minst fire døgn i regionen for å reise videre til andre destinasjoner.

—En liten svekkelse av attraksjonsverdien her, vil være av stor betydning, ikke bare for regionen, men også for Norge som destinasjon i sin helhet. Vindturbiner på Dalsbotnfjellet vil ikke bare bli plassert ved inngangen til Sognefjorden, men ved inngangen til hele norgesferien. Turister som ville ha reist videre til andre steder i landet, velger kanskje heller et annet land å feriere i, om opplevelsen av fjordene blir forringet, sier Krohn Devold.

I sin søknad om tillatelse til utbygging skriver Zephyr at vindkraftverket vil bli godt synlig, men dette vurderes i liten grad å påvirke trafikkgrunnlaget for turisttrafikken da hurtigruta passerer forbi Gulen langt ute og cruisebåtene vil fortsette å gå inn fjorden på jakt etter mer spektakulære reisemål lenger inne. De visuelle virkningene vurderes derfor som ubetydelige.

 
Vanskelig metodikk

NHO Reiseliv har vært involvert i forarbeidene med Nasjonal plan for Vindkraft. Formålet med stortingets vedtak om en nasjonal ramme var blant annet å avklare konfliktområder i forkant, og utelate disse fra rammen.

NVE har ikke lykkes med dette når det gjelder reiseliv og lokalbefolkningens friluftsliv. I disse sakene må lokalbefolkningen, kommunestyret og grunneiernes syn være avvgjørende.  

– Vår konklusjon etter det samarbeidet, er at det ikke finnes en god metode som kan fastslå verdien et område har for reise- og friluftsliv og lokalbefolkningen, sier Krohn Devold. 

 
Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: