Setter strek for seksuell trakassering i julebordsesongen

Publisert

Den ansatte er aldri en del av menyen. NHO Reiseliv "Setter strek" for seksuell trakassering i forbindelse med årets julebordsesong.

– Nå er julebordsesongen i gang, og da er det viktig med økt fokus på å forhindre og håndtere seksuell trakassering. En undersøkelse fra Oslo viser at seks av ti kvinnelige bartendere har vært utsatt for fysisk seksuell trakassering, og i nesten alle tilfellene er det gjesten som trakasserer. Sånn kan vi ikke ha det. Det er viktig å ta vare på de ansatte og at gjesten oppfører seg ordentlig. Den ansatte er ikke en del av menyen, sier en tydelig administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.  

NHO Reiseliv, Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Fellesforbundet, Parat, KS og Virke lanserte første gang felleskampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» i 2018.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er, og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering. 

Les mer om Sette Strek

Må ha gode rutiner på plass 

Arbeidsgiver har en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen. Trakassering og seksuell trakassering er svært alvorlig og rammer den som berøres hardt. Det kan skape mistrivsel på jobben, føre til psykiske plager, sykefravær, og dårlig arbeidsmiljø generelt. I noen tilfeller bidrar trakassering til at den berørte velger å slutte i jobben. 

– Det er viktig at alle som driver restauranter og serveringssteder husker på at vi må ha gode rutiner for hva vi gjør dersom trakassering oppstår. Det skal ha en klar konsekvens for kunden, det skal være lett å varsle, og det er du som sjef som er ansvarlig for at dette er på plass og blir fulgt opp, sier Krohn Devold.  

Stort fokus i bransjen  

Arbeidstilsynet og LDO har utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. NHO Reiseliv har sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet, ttidligere holdt flere medlemskurs rundt i landet i forbindelse med Sette strek-kampanjen. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere trakasseringsrisikoen på arbeidsplassen. 

6 av 10 av NHO Reiselivs medlemsbedrifter sier de har gode rutiner for forebygging og håndtering for seksuell trakassering, og at de ansatte har fått opplæring i hva de skal gjøre og hvilke rettigheter de har hvis de blir utsatt for seksuell trakassering. Hele 8 av 10 utelivsbedrifter har gode rutiner på plass. Dette kommer frem i NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for november.  

– Vi har hatt mye fokus på å forhindre og håndtere seksuell trakassering i bransjen og det er derfor gledelig å se at så mange som 6 av 10 har et fokus på dette. Nå må vi bare få med oss de resterende bedriftene. Vår næring har flere av risikofaktorene som er knyttet til seksuell trakassering og det er derfor ekstra viktig for oss å sørge for at forekomsten av dette blir så liten som overhodet mulig, sier Krohn Devold.  

 

Grafikk med en rød strek og teksten "samme setter vi strek for seksuell trakassering"

Vi setter strek for seksuell trakassering

Råd, tips og samtaleverktøy for din bedrift

Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: