Politikere med klare lovnader under Arendalsuka

Publisert

Fem menn som står ved talerstoler med NHO-logoen i bakgrunnen. Den ene mannen holder en hånd opp. Foto.

NHO Reiseliv arrangerte debatten "Reiselivets rammevilkår" under Arendalsuka 2022. I panelet var statssekretær i næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, Alfred Bjørlo fra Venstre, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet og hotelleier og næringslivstopp Petter Stordalen. Foto: NHO Reiseliv

Politikerne kom med klare lovnader under Arendalsuka om at "noe vil skje" med både strømstøtte til bedriftene, innleie, lønnsstøtte og OTAer.

– Det er viktig at politikerne tar grep nå. Så seint som i mai var 55 prosent av våre medlemmer sikker på at den nye veksten kommer, men nå i august er bildet annerledes. Bare 25 prosent av våre medlemmer svarer at de nå har troen på vekst, sa administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, i sin innledning til debatten Reiselivets rammevilkår på Arendalsuka.

Hun trakk frem de høye strømprisene, høyere rente, samt høyere kostnader for mat og andre nødvendige innkjøp, i en bransje som måtte ta opp mer lån under pandemien, samt at det er en rekke snublesteiner som ligger i Stortinget inn mot våren: 

– Nå er det viktig at politikerne ikke legger flere snubletråder for reiselivsbedriftene, men støtter opp om reiselivet som en av våre viktigste fremtidsnæringer, sa Krohn Devold.

Klare lovnader om reiselivets rammevilkår 

NHO Reiseliv arrangerte debatten "Reiselivets rammevilkår". I panelet var statssekretær i næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, Alfred Bjørlo fra Venstre, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet og hotelleier og næringslivstopp Petter Stordalen.  

Ordstyrer i debatten, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, stilte krav til politikerne. Strømstøttesaken var naturligvis en av de viktigste sakene for næringslivet, og regjeringen måtte også tåle krass kritikk fra opposisjonen.  

– NHO var på banen allerede i januar og sa nå må jobben starte med å finne modeller som hjelper bedriftene. Jeg stilte selv spørsmål til næringsministeren i februar i spørretimen, og svaret var: Vi må vente å se, det er vanskelig, det tar tid. Også sitter vi her nå ett halvt år senere og først nå begynner jobben med å lage modellene. Denne jobben burde vært påbegynt for lenge siden. Å få på plass en støtteordning til jordbruket, senterpartiet sin favorittnæring, det tok en dag cirka, men å få på plass for resten av småbedrifts-Norge, det har tatt sju måneder, sa Alfred Bjørlo fra Venstre. 

Engasjert kvinne ved talerstol. Foto.

Nå er det viktig at politikerne ikke legger flere snubletråder for reiselivsbedriftene, men støtter opp om reiselivet som en av våre viktigste fremtidsnæringer, sa Krohn Devold i sin innledning til debatten Reiselivets Rammevilkår på Arendalsuka 2022.

Vil avhjelpe reiselivet i strømkrisen 

Heller ikke Fremskrittspartiet var fornøyd med regjeringens arbeid i strømstøtte  

– Problemet er at vi har kommet i en situasjon der vi har en søkkrik stat som tjener penger på strømkrisen, søkkrike kommuner, mens næringslivet og vanlige folk sliter, det er det paradoksale her, sa Frps Helge André Njåstad.  

Han reagerer også kraftig på hvordan regjeringen argumenterer rundt offentlig pengebruk i denne saken.  

– Og regjeringen drar jo kortet med offentlig pengebruk når det passer dem. Når Senterpartiet skal ha igjennom sin støtte til bøndene så er det ikke noe problem, men når vi skal bruke penger på reiselivet og andre ting da kommer man og drar det kortet hele tiden. Reiselivsnæringen er jo de som virkelig har blødd i pandemien og blør nå. Jeg vet ikke om det går an å si det, men det er vel de viktigste distriktsarbeidsplassene vi har i landet; servering og reiseliv. Så hvis man skal ta hele landet i bruk så burde man hatt en mer offensiv politikk på reiseliv, sa Njåstad. 

Lovet at det vil komme strømordninger på plass 

Statssekretæren lover at det vil komme ordninger på plass, og trakk frem reiselivet som en aktør som er hardt rammet av strømkrisen.  

– 155 bedrifter i den strømsonen vi snakker om her, så vi må finne et system som treffer riktig. Det er flere modeller vi vurdere, men vi skal gjøre det tett og godt sammen med partene her, fordi det er de som vet hvor det trykker mest, og også kan bidra til å hindre at dette slår skjevt ut, sa statssekretær i næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen.  

Men han påpekte at ikke alle kan regne med å få støtte.  

– Det kan ikke være sånn at alle skal få støtte, det mener jeg er feil bruk av offentlige midler. Dette må treffe de som trenger det mest. Og for en del bedrifter i reiselivet, spesielt små og mellomstore, så har det truffet hardt, og det må vi prøve å finne en innretning på som gjør at vi klarer å avhjelpe, lovte han.  

Tro på at det løser seg angående lønnsstøtte 

– Det være en som har formulert lønnsstøtteordningen som åpenbart ikke vet hvordan det foregår i reiselivet og hvordan vi betaler ut lønn, så nå får vi ikke betalt det ut. Vi tok sjansen på å beholde de ansatte før vi visste hvordan ordningen var formulert fordi regjeringen sa at det kom en ordning som vi kunne stole på. Det er bare tull. Dette er igjen enkle ting. Fix it! sa Stordalen – i svært tydelige ordlag til statssekretæren.  

NHO mener det er en teknisk feil i forskriften, og har bedt finansministeren se på saken, noe Trygve Slagsvold Vedum har sagt at han ikke vil prioritere. Ingebrigtsen har likevel tro på at saken vil løse seg.  

– Det skal nå være et initiativ, også fra finansdepartementet, for å ha et møte med partene for å gå igjennom dette en gang til. Det tror jeg er klokt. Vi har vært pådrivere for å få på plass en lønnsstøtteordning og det er ingen tvil om hva intensjonen var, også er det tekniske utfordringer her, med utbetalingstidspunkt, avskjæringer og årsoppgjør, og det er ingen som hadde som intensjon at det skulle være i veien. Men jeg har veldig trua på at setter man seg sammen så går det an å finne løsninger på ting, sa Ingebrigtsen.  

Enig i at noe må gjøres med regjeringens forslag om innleie 

Regjeringens forslag til innstramminger ved bruk av innleie var en av snublesteinene NHO Reiseliv ville diskutere.  

Alfred Bjørlo i Venstre er enig med NHO Reiseliv om at noe må gjøres.  

– Vi i venstre er dønn imot disse innføringene. Det handler om å forstå næringslivet. Det regjeringen nå snakker om er at nå er det vanlige folks tur, og at det skal bli slutt på at de skumle rikingene stikker av med alle pengene, sa Bjørlo før han fortsatte.  

– De snakker om storrengjøring i norsk arbeidsliv, som om det finnes et veldig skittent arbeidsliv som det offentlige må rydde opp i fordi det skjer så mye snusk. Og dette krasjer veldig med hvordan jeg opplever virkeligheten rundt om i norsk næringsliv i det mylderet som er av små og mellomstore bedrifter rundt om i landet. Dette er dønn seriøse bedrifter som nå blir møtt med en vanskeligere rammevilkår for innleie, fortsatte han. 

Også Stordalen er engasjert i saken om innleie. Ikke fordi det vil ramme hans eget konsern som kan sjonglere mellom de ansatte på de ulike hotellene, men for sine konkurrenter i distriktene.  

– Det kan ikke være sånn at du skal ha et regelverk for å rydde opp i en bransje, som her primært bygg og anlegg, også rammer det en hel rekke andre næringer negativt, sa Stordalen.  

Rom for justeringer om innleie

Forlsaget om innstramminger ved bruk av innleie er fortsatt til høring, og det er rom for justeringer.  

– Tenker du at det er rom for å lytte til næringen her? spurte debattleder Bjørndal til panelet:

– Det er viktig å understreke at det fortsatt er muligheter for sesongarbeid. Dette handler jo først og fremst om å ansette og behandle folk på en ordentlig måte. Det er jo ikke sånn at arbeidskrafta blir borte selv om bemanningsbyråene blir borte. Da må bedriftene ansette dem, bruke dem og lønne de ordentlig. Men det er jo et kjerneproblem i reiselivet at vi ikke klarer å rekruttere godt nok, innledet Ingebrigtsen, før han åpnet for at det ville komme justeringer.  

– Så får stortingsbehandlingen gå sin gang, men det er i alle fall nyttige innspill det som kommer, og jeg vil også si at det er viktig å påpeke konsekvensene av dette. Men vi har lagt frem dette forslaget fordi vi ser at enkelte, og det må jeg si dette dreier seg ikke om de store majoritetene i norsk næringsliv, der er ting i orden, men det finnes de som ikke følger det organiserte næringslivet i Norge og det er det som har skjedd her og derfor er dette forslaget nødvendig, sa Ingebrigtsen.   

Åpner for endring i lovforslag om skattelegging av privat konsum 

En annen sak som NHO Reiseliv kjemper for sine medlemmer er lovforslaget om skattelegging av privat konsum i selskap.  

Dette lovforslaget, som er ment for å hindre unndragelse fra skatt på dyre personlige eiendeler som hytter, helikopter og båter, kan ramme familieeide reiselivsbedrifter hardt. Særlig vil sesongbasert reiseliv, som bare benytter disse eiendelene i bedriften deler av året kunne rammes hardt.  

Ingebrigtsen åpnet for at det ville komme endringer i dette forslaget.  

En høring er for å lytte og en høring er ikke for å konkludere med det man opprinnelig foreslo, så det skal jeg bare si at det skal vi virkelig gjøre. Jeg tror det er viktig at de eksemplene dere har løftet kommer tydelig frem. Vi må ikke komme i en situasjon der de som sniker seg unna her skal ødelegge for absolutt alle sammen, sa statssekretæren.  

 

Slutt på at store bookingselskapene bestemmer hotellprisene 

At store bookingselskap som booking.com og hotels.com bestemmer hva norske hotell skal ta for rommene sine er en sak som Stordalen er svært engasjert i. Å rydde opp i dette har stått på politikernes agenda siden Solberg-regjeringens tid, og han var veldig tydelig misfornøyd med regjeringens somling.  

– Vi sender milliarder av norske skattekroner til noen som sitter og har selskapene sine i Nevada-ørkenen. Dette tar opp til 25 prosent av inntektene våre. Med et pennestrøk kan regjeringen fjerne dette. Solbergregjeringen hadde det på agendaen, nå ligger det hos dere. Det er så enkelt – hadde jeg vært der hadde det tatt et kvarter, sa han.  

– Vi har ikke skapt det systemet. Men det vi har ansvar for det er å få gjort noe med det, og det er planen vår. Vi innhenter all info fra EU-landene som har gjort noe med denne saken og håper vi skal få gjort noe med dette, sa Ingebrigtsen. Og la til at det var bra Europa nå hadde snudd seg mot disse selskapene. 

– Når vi står her om ett år, på neste Arendalsuke, så bør prisbarometerklausuler være forbudt i Norge? spurte Bjørndal.  

– Ja, da må det ha skjedd noen ting. Ett år er lang tid på dette her, sa Ingebrigtsen.  

– Det synes jeg fortjener applaus, sa en fornøyd Stordalen.  

Ingen endring i formueskatten

Også formueskatten var tematikk under debatten, og Johan Straand fra Straand Hotell i Vrådal fortalte om hvordan formueskatten rammer han og hans bedrift.  

– Vi er snart verneverdig vi som ligger ute i distriktene og skaper verdier. Mange av oss er hjørnesteinsbedrifter der vi ligger, og skaper arbeidsplasser, betaler arbeidsgiveravgift og skatt. Det skjerpa forslaget som nå ligger vil medføre at vi får 50 prosent økning på formueskatten. Og dette må vi betale enten vi går i pluss eller minus. Det er en ond sirkel, og vi vil mye heller betale mer skatt på utbytte eller i bedriftsbeskatningen, sa Straand. 

Også Venstre og Frp er enig i at det er en urettferdig beskattning.  

– Dette er en helt gal ordning som gjør det ulønnsomt å være norsk og eie bedrifter i Norge. For meg er dette symbolpolitikk, sa Njåstad.  

Ingebrigtsen ville ikke komme med noen lovnader om endringer i formueskatten.  

– Dette er ikke en straffeskatt for å ta de rike, men en omfordelingsskatt. Norge er et stort spleiselag; Strømstøtte koster penger, lønnsstøtte koster penger. Noen skatter veldig upopulære, men dette er en del av spleiselaget, sa han.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Seks av ti planlegger norgesferie i sommer

    63 prosent av nordmenn planlegger å tilbringe hele eller deler av sommerferien i Norge i år. Vestland og Agder er de mest populære fylkene, og mange drømmer om Nord-Norge.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: