Høringsforslag til innretning av nullutslipp i verdensarvfjordene

NHO Reiseliv støtter forslaget om å innføre nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Men tiltakene må være effektive, overgangsperioden må romme flere biodrivstoff enn kun biogass, og konsekvensene for det landbaserte reiselivet må tas hensyn til.

Veldagte høringssvar ble sendt Sjøfartsdirektoratet 3. okotber 2023, og gjør rede for NHO Reiseliv innspill til forslaget til innretning av nullutslipp i verdensarbfjordene fra 2026. 

NHO Reiselivs hovedmomenter til forslaget er

  • NHO Reiseliv støtter forslaget om å innføre nullutslippskrav i verdensarvsfjordene, men er bekymret for konsekvensene for det landbaserte reiselivet som har en stor del av sitt grunnlag for drift fra cruisebesøk.

  • NHO Reiseliv understreker at tiltakene som innføres må være effektive slik at de har en faktisk utslippseffekt. NHO Reiseliv har tidligere spilt inn at myndighetene bør finne løsninger for å innføre det samme regelverket for alle norske farvann.

  • NHO Reiseliv støtter at det åpnes for overgangsordninger med biogass frem til 2035, men mener at også andre biodrivstoff, som for eksempel biodiesel, bør inkluderes i denne ordningen i en begrenset tidsperiode. Dette vil også være i tråd med arbeidet som nå pågår med EUs klimapakke «Fit for 55» og Fuel EU Maritime-regelverket.

  • Kravene vil kunne skape et marked for mer sjøbasert og utslippsfri transport inn i verdensarvområdet. NHO Reiseliv mener det frem til og i en periode etter 2026 bør jobbes for å få på plass støtteordninger (via ENOVA eller andre) som kan hjelpe bedrifter å raskt gjøre denne omstillingen.

 

Last ned

Les og last med NHO reiselivs høringssvar til forslaget nedenfor

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: