8 av 10 reiselivsbedrifter har tiltak mot matsvinn

Nyhet, Servering, Politikk, Tall og fakta

Publisert

Matsvinn

NHO Reiseliv-sjefen er klar på at reiselivets tiltak mot matsvinn har betydning. Foto: Unsplash og Oda Hveem/Fete Typer

– Unødvendig kasting av mat er en klimaversting som det er relativt enkelt å gjøre noe med, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

78 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter oppgir at de har gjennomført ett eller flere tiltak mot matsvinn, mens ytterligere 5 prosent sier de har planer om å gjennomføre tiltak. Det viser en undersøkelse som ble gjennomført i uke 33-35 som en del av NHOs økonomibarometer. 149 bedrifter svarte på undersøkelsen. 

– Selv om hotell- og serveringsbransjen står for en liten andel av matsvinnet - rundt 4 prosent -  vil tiltak her kunne ha betydning for det totale utslippet av klimagasser, sier NHO Reiseliv-direktør Krohn Devold.

Reiselivet kan endre holdninger og adferd

At reiselivsbedriftene kaster mindre mat, kan også være med på å endre holdningene blant gjestene. Det kan igjen føre til endret adferd i husholdningene, som står for 60 prosent av matsvinnet, mener Krohn Devold. I tillegg minner hun om at det er åpenbar økonomisk gevinst å hente for serveringsbedrifter, matprodusenter og husholdninger i å redusere matsvinnet.  

Ifølge FN kastes en tredel av all maten som blir produsert, og det skjer samtidig med at de har beregnet at verdens matproduksjon må øke med 60 prosent innen 2050 for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Årlig står matsvinn for rundt 10 prosent av verdens klimautslipp. I Norge tilsvarer matsvinnet 25 prosent av utslippene fra personbiltransporten, ifølge Østfoldforskning.

Flere forplikter seg

Fakta om KuttMatsvinn2020

  • KuttMatsvinn2020 handler om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020 hos deltakende serveringssteder. Over 1700 serveringssteder er allerede med, representert innen hotell, kantine, restaurant, offentlig virksomhet, og kiosk, bensin, service. Det er en målsetning å nå 50 prosent av bransjen.

  • Deltageravgiften er inkludert for medlemmer av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. NHO Reiselivs bærekraftfond støtter også medlemmer av innkjøpsordningen som ønsker å gjennomføre tiltak. Ni enkeltbedrifter og to kantinekjeder (på vegne av 20 kantiner) har søkt om og fått godkjent søknaden fra bærekraftsfondet. Totalt er det tildelt nesten 160 000 kroner. Utgifter som har blitt dekket, er KuttMatsvinn-kurs, vekter, avfallsdunker og markedsmateriell.    

Onsdag 10. oktober skrev 14 nye bedrifter under på bransjeavtalen mot matsvinn: Berit Nordstrand, Peppes Pizza, Leon, Starbucks, Asia, Fazer, Servicegrossistene, Gastro catering, Togservice, Hurtigruten, bRest, Burger King, Norfersk og TGI Fridays.

Signeringen fant sted i forbindelse med Foodscape-messen på Norges Varemesse onsdag, en konferanse som arrangeres av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Matvett.

– Undersøkelsen tyder på at de bør ha et godt utgangspunkt for å lykkes med resultatmålene, enten de alt har gjennomført tiltak eller starter nå, sier NHO Reiseliv-direktøren.  

Matsvinnet går ned i matbransjen

Bransjeavtalen for å redusere matsvinn har eksistert siden 2017. Over 60 store virksomheter innen matindustri, dagligvarehandel, hotell, kantine og restaurant har så langt forpliktet seg til å gjøre data om matsvinn i egen bedrift tilgjengelig for bransjeorganisasjonen i sin sektor, gjennomføre tiltak mot matsvinn og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. 

Resultatet så langt er reduksjon på 14 prosent mindre matsvinn per innbygger siden 2010, og siden 2015 har det blitt en reduksjon på 10 prosent Co2- ekvivalenter hos dagligvarehandelen, matprodusentene og grossistene.

 
Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: