Ny forsøksordning for catskiing

Nyhet, Politikk

Publisert

Catskiing er transport av skikjørere til fjelltopper med tyngre beltekjøretøy - her fra Kaprun i Østerrike. Illustrasjonsfoto: Daniel Frank/Unsplash.com

Regjeringen foreslår en forsøksordning for catskiing i seks kommuner. Søknadsfrist for interesserte kommuner blir i løpet av 2017.

Forsøksordningen innebærer at catskiing kun kan skje med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg, og i traseer som kommunen fastsetter, melder regjeringen på sine nettsider.

– Sammen med LO uttalte vi i vårt høringssvar at vi frykter at catskiing vil kunne bryte ned selve bærebjelken i norsk reiseliv: renhet, uberørt natur, stillhet og fysisk aktivitet, som skiller oss fra andre mer motoriserte skidestinasjoner som Canada og Sverige, sier næringspolitisk fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv.

– Når det først skal åpnes opp for catskiing, er det positivt at det er en sterk begrensning til kun alpinanlegg. I høringsforslaget var bredere frislipp et alternativ, noe vi gikk sterkt imot, sier Gilhus.

 Begrensning til kun alpinanlegg

Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre.

Evalueres etter fire år

Forsøksordningen skal vare i seks år, og skal evalueres etter fire år.

– Det er viktig at det blir en grundig evaluering av forslaget, og NHO Reiseliv ønsker å ta en aktiv del i dette, sier Gilhus.

Søknadsfrist i løpet av 2017

Forsøket skal utlyses med felles søknadsfrist for interesserte kommuner. Departementet vil i løpet av 2017 komme tilbake med nærmere informasjon om forsøket og søknadsfristen. Et representativt utvalg som består av seks kommuner, vil få myndighet til å fastsette forskrift med løyper for catskiing.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

NHO Reiselivs Årskonferanse 2021

Streames LIVE fra Stavanger

NHO Reiselivs årskonferanse 2021 skal vise veien ut av koronakrisen. Vi ser på mulighetene for veien videre og viser valgene som gir de beste forutsetningene for comeback for reiselivet. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: