Vannscooter

Vannscooter på vann med strand i bakgrunnen

Illustrasjonsfoto av vannscooter.

NHO Reiseliv er imot å likestille vannscootere med fritidsbåter, og dermed imot å oppheve vannscooterforskriften.

Siste nytt

Ved å likestille vannscootere med fritidsbåter, vil det øke vannscootertrafikken og innebære en opptrapping av konfliktnivået i skjærgården. Norsk reiseliv har naturbasert reiseliv som en viktig merkevare, der renhet, uberørt natur, stillhet og fysisk aktivitet står sentralt, og skiller oss fra andre mer motoriserte destinasjoner. Det er vår nisje som er i vekst, og den er i tråd med internasjonale trender knyttet til bærekraft og gleden ved egen fysisk aktivitet.

Naturopplevelser skaper vekst i det norske reiselivet

Norsk reiselivsnæring er i sterk vekst, både fra norske og utenlandske gjester. I tillegg til en gunstig kronekurs skjer mye av veksten i norsk reiseliv på grunn av bevisst og målrettet produktutvikling og en spisset markedsføring.

I stadig større grad velges destinasjon basert på hvilke opplevelser som tilbys. I Norge har opplevelsesbedriftene hatt en tredobling i verdiskaping i løpet av de siste ti årene. De mest etterspurte opplevelsene i Norge, er tilknyttet naturen. Dette er også det som markedsføres. Det som kjennetegner den norske naturen er den unike opplevelsen, det naturlige, det stille og det uberørte. De reisende som kommer til Norge kommer fordi de vil oppleve dette, og det gjelder så vel norske som utenlandske turister. Det er ikke støyende, motoriserte utslippsaktiviteter som etterspørres av reisende som velger Norge som feriemål, men det motsatte. Et frislipp av vannscooter er et skritt i motorisert retning, og bryter med den naturlige og strategisk valgte norske nisjen. Et frislipp er å bytte bort vårt unike komparative fortrinn som reisemål, med et tilbud som finnes overalt utenlands, og som mange reisende rømmer fra.

Å spisse naturen som merkevare

For at Norge skal hevde seg i den internasjonale konkurransen som reisemålsdestinasjon, er det nødvendig å spisse produktet og også det å tørre å velge sitt marked. Det kan innebære å velge bort potensielle marked.For enkelte reiselivsbedrifter kan trolig et tilbud om vannscooter åpne opp for et nytt marked i et begrenset område, og som vil kunne gi økt omsetning for et fåtall enkeltbedrifter. Vi mener at dette vil være en kortsiktig gevinst for noen få, og at effektene på lenger sikt og for de mange vil være av mer negativ art. En økt motortrafikk av vannscootere nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, dykkere og seilere med flere. Økt støy vil påvirke rekreasjonsverdien negativt for de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og i vassdrag. Dette vil ramme flere, som turister, turgåere og hyttefolk.

  • Samferdselsdepartementet har lagt ut en veileder som omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer. Les veiledningen her (pdf)

    #vannscooter: TwitterInstagram
    nhoreiseliv.no/vannscooter

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: