NHO Reiseliv advarer mot frislipp av vannscootere

Publisert

Kajakk og seilbåt på vannet.

En økt motortrafikk av vannscootere nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, dykkere og seilere med flere.

NHO Reiseliv er kritisk til Klima- og miljødepartementets forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Forslaget innebærer å likestille vannscootere med fritidsbåter.

- Frislipp av vannscootere er et skritt i motorisert retning, og bryter med den naturlige og uberørte nisjen norsk reiseliv baserer seg på, sier NHO-Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv undertegnet i fjor høst et opprop mot forslaget sammen med 16 andre organisasjoner. Forslaget er nå på høring med høringsfrist 23. mars.

I høringssvaret om vannscootere skriver NHO Reiseliv at oppheving av vannscooterforskriften er uheldig for Norge som turistmål.

- Norsk reiseliv har naturbasert reiseliv som en viktig merkevare. Den internasjonale trenden viser at bærekraft og fysisk aktivitet er i vekst, og Norge tilbyr dette til turistene. Vi må tørre å spisse produktet og markedet vi retter oss mot, selv om det innebærer å velge bort potensielle markeder. På sikt kan vannscootertrafikk påvirke rekreasjonsverdien negativt for de som oppholder seg ved kysten, ved innsjøer og i andre type vassdrag, sier Krohn Devold.

Dersom regjeringen går inn for å likestille regelverket for vannscootere og fritidsbåter, mener NHO Reiseliv det må settes i verk tiltak som begrenser høy fart, støy, og konflikter – og som vil beskytte dyre- og fuglelivet.

I oppropet som ble sendt til departementet, ble det tatt opp åtte punkter som må ivaretas før forskriften eventuelt fjernes.

  1. Obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, herunder vannscooter.
  2. Økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket
  3. Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå konflikter mellom brukergrupper og med dyre- og fuglelivet på sjøen.
  4. Strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.
  5. Økte ressurser til holdningsskapende arbeid.
  6. For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, innføres en obligatorisk høyhastighetsopplæring som skal innbefatte kunnskap om natur- og miljø ved sjøen.
  7. Det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooter- kjøringen.
  8. Innføre støybegrensinger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende modellene.

Til punkt 2 vil vi understreke viktigheten av kontroll og oppsyn spesielt på 5 knops fartsgrensen der padling, roing, surfing, seiling og ikke-motorisert aktivitet utøves nært land og bryggeanlegg.

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: