Kommuner kan forby vannscooter lokalt

Publisert

Illustrasjonsfoto: Shep McAllister/Unsplash.

Kommunene kan forby bruk av vannscootere i sjø og vassdrag dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.

Klima- og miljødepartementet opphevet 18. mai den sentralt fastsatte forskriften om vannscooter. Vannscooter er dermed i utgangspunktet likestilt med andre fritidsfartøy. 

Men: Kommuner som ønsker det, kan fastsette lokale reguleringer om fart og bruk av kommunene sine sjøområde, elver og innsjøer. Det slår både Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet fast.

Norsk Friluftsliv, som er en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, er i likhet med NHO Reiseliv kritisk til frislipp av vannscootere.

Friluftsorganisasjonen reagerer på at representanter for vannscooter-importører i forrige uke hevdet at kommunene ikke kan forby vannscooter i sine områder.

– Denne feilinformeringen er svært uheldig, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, til organisasjonens egne nettsider.

– Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette, sier Meland.

Se Samferdselsdepartementets veiledning om kommunenes adgang til å regulere vannscooter (pdf).

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: