Foreslår Nasjonale turiststier

Nyhet, Politikk

Publisert

Dramatisk vestlandsnatur: Steinformasjonen Trolltunga, som ligger 1100 meter over havet i Odda kommune i Hordaland, er en av Norges mest populære turistattraksjoner. Foto: Steinar Talmoen/Wikimedia Commons

Etter sterk besøksvekst ved kjente norske turmål ber NHO Reiseliv regjeringen sette av 10 millioner kroner årlig til sikring av slitasjeutsatte turstier.

I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget foreslår NHO Reiseliv å etablere Nasjonale turiststier etter modellen til Nasjonale turistveger.

– De fleste turmål vedlikeholdes på en god måte i kommunene i dag, normalt i samarbeid med frivillige organisasjoner og gavestiftelser. Samtidig er turisttilstrømmingen til noen nasjonale attraksjoner så høy at det blir vanskelig for enkeltkommuner å klare vedlikeholdet alene. Et fåtall turstier som har særlig stor slitasje, bør derfor kunne få status som Nasjonale turiststier og ivaretas over statsbudsjettet på linje med Nasjonale turistveger, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Innfør #nasjonaleturiststier som et tiltak for å vedlikeholde populære turområder

– 70.000 til Trolltunga i år

Det var daglig leder Trygve Sunde Kolderup i turoperatøren Hvitserk som først foreslo å opprette Nasjonale turiststier for å møte utfordringene med manglende infrastruktur ved de mest kjente turdestinasjonene.

«For fem år siden hadde nesten ingen hørt om Trolltunga. Bare 1000 mennesker besøkte den luftige steinformasjonen i Odda. Siden har veksten vært eksplosjonsartet. I år er det ventet 70.000 turister», skrev Kolderup i et innlegg i Aftenposten i august.

– Nasjonale turiststier kan være en løsning på utfordringen som enkelte kommuner opplever, sier Krohn Devold.

Bør kunne søke om støtte

NHO Reiseliv mener man i første omgang må plukke ut noen turområder som har hatt sterk besøksvekst og slitasje, og som kommunene har vansker med å vedlikeholde alene. Eksempler på disse kan være Besseggen, Trolltunga, Preikestolen og Lofoten.

– Kommuner som mener de har en nasjonal turiststi med uforholdsmessig stor slitasje, bør kunne søke støtte til vedlikehold og sikring. Opprustning av stiene bør skje i samarbeid med frivillige organisasjoner som har erfaring fra de aktuelle områdene. Frivillige organisasjoner har allerede gjort en formidabel innsats med å merke og vedlikeholde stier, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Stier og toaletter

Mens Nasjonale turistveger er en satsing på spektakulær arkitektur og kunst langs 18 strekninger, mener Krohn Devold at Nasjonale turiststier først og fremst vil være et forebyggende tiltak.

– Riktig tilrettelegging i form av for eksempel steinlagte stier og enkle toalettfasiliteter vil på den ene siden være med på å skåne naturen. På den andre siden vil det sikre turistene en bedre opplevelse av våre mest populære turområder, sier Krohn Devold.

Samtidig understreker hun at det er en kommunal oppgave å regulere tilstrekkelig plass til campingarealer, parkering ved turmål og offentlige toaletter i den enkelte kommune.

– Slike tilbud vil normalt få sine kostnader dekket gjennom brukerbetaling. Nye betalingsformer som Vipps for parkering har gjort administrasjon og gjennomføring av slike tiltak mye enklere enn tidligere, sier reiselivsdirektøren.


Les mer

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: