Nasjonale turiststier

Regjeringen etablerte i 2017 tilskuddsordningen Nasjonale turiststier etter innspill fra blant annet NHO Reiseliv.

Siste nytt:

NHO Reiseliv har vært klar på at en slik ordning er nødvendig for å vedlikeholde populære turområder. Bakgrunnen for forslaget er at enkelte steder i Norge opplever en overbelastning av turister på populære turområder. Noen kommuner synes det er vanskelig å finne løsninger på hvordan man kan tilrettelegge for den store turistveksten. 

 

Riktig tilrettelegging - bedre turistopplevelse

Nasjonale turiststier kan være en løsning på utfordringen enkelte kommuner nå opplever. NHO Reiseliv mener man i første omgang må plukke ut noen turområder som har hatt sterk besøksvekst, og som kommunene sliter med å vedlikeholde alene. Eksempler på disse er Besseggen, Trolltunga og Preikestolen.

Frivillige organisasjoner har gjort en formidabel innsats med å merke stier, men på de mest trafikkerte områdene må man tenke nytt. Riktig tilrettelegging i form av for eksempel steinlagte stier og enkle toalettfasiliteter vil bidra til å skåne naturen samtidig som det sikrer turistene en bedre opplevelse.


Offentlig oppgave 

En sterk turistvekst de siste årene  har ført til en debatt om hvorvidt Norge bør innføre en turistskatt. NHO Reiseliv er imot dette forslaget fordi det vil være en særskatt på den reisende, som vil bidra til å fordyre det norske reiselivsproduktet.

NHO Reiseliv mener at det er en offentlig oppgave å tilrettelegge og vedlikeholde infrastruktur til våre natur- og turistattraksjoner, og at det bør dekkes av statlige og kommunale budsjetter. Reiselivet betaler allerede for 4G, veier og infrastruktur gjennom dagens skatt. Å sikre infrastruktur tilbake er en primæroppgave for kommunene.

Om Nasjonale turistveger 

Nasjonale turistveger byr på vakre og opplevelsesrike kjøreturer helt utenom det vanlige. Hver av de 18 strekningene fra Varanger i nord til Jæren i sør har sitt særpreg, og byr på spektakulær arkitektur og kunst i fantastiske omgivelser. 

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å utvikle attraksjonen Nasjonale turistveger. Arbeidet innebærer å bygge rasteplasser, utsiktspunkter, serviceanlegg og andre stoppunkter langs strekningene. Fram til 2020 skal det investeres 3,5 milliarder i Nasjonale turistveger, en satsing som blant annet involverer 10 fylkeskommuner, 64 kommuner og lokalt næringsliv. 

I 2023 skal Nasjonale turistveger stå fram som en fullverdig attraksjon med sine 250 rasteplasser og utsiktspunkt. Samferdsesdepartementet bevilget 180 millioner til Nasjonale turistveger i statsbudsjettet for 2017. 


Viktige dokumenter

 

Se også:

#turstierTwitterInstagram
nhoreiseliv.no/turstier

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: