Høringssvar til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart

NHO Reiseliv kan ikke se at det nye forslaget til endringer i allmenngjøringslover bøter på de dramatiske konsekvensene som innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår for cruisebåter, vil ha for reiselivet langs kysten.

Nærings of fiskeridepartementet sendte 1.5.2024 et forslag til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart.  Vi i NHO Reiseliv mener at det nye forslaget ikke bøter på de dramatiske konsekvensene som innføringen av norske lønns- og arbeidsvilkår for cruisebåter vil ha for reiselivet langs kysten, særlig i områdene lenger nord.

NHO Reiselivs standpunkt er dermed at hovedinnvendingene som vi trakk frem i høringssvaret i august 2022, dermed  fortsatt er høyst relevante.

Vi stiller oss  i tillegg bak høringssvaret til Næringslivets Hovedorganisasjon for gjeldende sak på høring og de momenter som kommer frem der. Vi vil også vise til høringssvaret til Vest-Finnmark Rådet til samme sak for en god belysning av konsekvensene en endring i reglene vil ha for reiselivet i Nord-Norge.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: