Dårlig løsning av regjeringen og dårlig lest av VG

Adm. dir. NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

I sin iver etter å anbefale at det innføres turistskatt i Norge, avslører VG i sin leder 5. februar at avisen hverken har lest eller forstått NHO Reiselivs posisjon eller reiselivets hovedutfordringer i Norge.

Denne kommentaren, signert Kristin Krohn Devold, stod først på trykk i VG 12. februar 2024. Innlegget er et tilsvar til avisens lederartikkel av 5. februar 2024

VG viser til at NHO Reiseliv mener regjeringens forslag er i strid med alle faglige råd, men påstår at det er en halv sannhet. Det er ikke riktig. Regjeringens forslag er absolutt i strid med faglige råd. 

Reisemålsutvalget ledet av Trine Skei Grande, som fikk i oppdrag av Solberg-regjeringen i 2021 å stake ut handlingsrommet for besøksforvaltning, understreket i sin anbefaling at "overnattingsbransjen i Norge består av mange små aktører med lav inntjening, og at det er flere bransjer som har inntekter fra besøkende.

Utvalget mener derfor at det å kreve inn besøksbidraget bare via overnattingsbedriftene er en urimelig belastning for en enkelt bransje." En skatt på hotell har nemlig den dobbelt uheldige effekten at den rammer overnattingsbedriftene, som i dag allerede betaler alle vanlige skatter og avgifter, og for renovasjon, toaletter og parkering for sine gjester, mens turister som overnatter eller besøker på andre måter, slipper å betale. Utvalget anbefalte en løsning der besøksbidraget legges på transportleddet, som cruise og gjennomgangstrafikk – som ofte er det som skaper overturisme og overbelastning.

VG viser til både Ålesund og KS sine høringssvar som bevis på støtte til besøksbidrag, men ingen av disse sier de støtter en ny skatt på hotell. I vårt høringssvar skriver vi tydelig at "i Hurdalserklæringen åpner regjeringen for pilotprosjekt knyttet til besøksbidrag og at NHO Reiseliv vil anbefale å gjennomføre slike piloter i Norge før det innføres en generell adgang til besøksbidrag". Vi skriver altså det samme som KS, Visit Ålesund og Virke.

NHO Reiseliv støtter at det kan legges en avgift på forurensingsleddet innen bil, bobil, cruise og buss. Dette vil også være treffsikkert med tanke på hva som skaper utfordringer på de områder som opplever trengsel og masseturisme i dag. Norge har en solid økonomi og bør ha rom i budsjettene til å prioritere reiselivet uten å måtte øke skatter og avgifter. Et pilotprosjekt for besøksbidrag bør løse de utfordringer som finnes og bidra til å styre besøksstrømmer. En ny hotellskatt gjør ikke dette. I realiteten handler dette forslaget om at hoteller må finansiere besøkstilrettelegging for bobil og cruise.

Den sittende regjeringen har nesten doblet hotellenes formuesskatt og innført en økning i arbeidsgiveravgiften. Regjeringens turistskatt blir nok en skatt på dem som skaper verdier og arbeidsplasser uten å løse noen utfordringer. 

Turistskatt

Det finnes mange løsninger for fellesgodefinansiering som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv, enn turistskatt.

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: