– En besøksavgift må treffe problemet

Publisert

En kvinne i lys jakke og rosa skjerf som smiler mot kamera. Foto.

Foto: NHO Reiseliv | Oda Hveem

NHO Reiseliv har levert sitt høringssvar til reisemålsutvalgets NOU "Leve og oppleve – reisemål for en bærekraftig framtid". Vi mener det er svært bra at utredningen slår fast at å kreve inn besøksbidraget via overnattingsbedriftene er en urimelig belastning.

– NOUen bekrefter det vi alltid har sagt: det er lite treffsikkert og svært urettferdig med en hotellskatt i Norge. Der er vi svært glade for å bli hørt, og denne anbefalingen bør myndighetene ta til følge og debatten om dette legges bort, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

  1. NHO Reiselivs innspill til Reisemålsutvalgets NOU: Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid

    Det er viktig for NHO Reiseliv at myndighetene ikke forverrer norsk reiselivs konkurranseevne i et globalt svært utfordrende marked. Last ned NHO Reiselivs høringssvar til NOU2023:10 her.

Må ikke forhaste seg inn i et uprøvd system

Det beste neste skrittet vil være å gjennomføre de ulike pilotprosjektene som er foreslått, i stedet for å forhaste seg inn i et uprøvd system, understreker NHO Reiseliv i sitt høringssvar til NOU 2023:10.

–NHO Reiseliv støtter det at det kan legges en avgift på forurensingsleddet innen bil, bobil, cruise og buss, sier Kristin Krohn Devold.  

Hun understreker at en slik avgift også vil være treffsikkert mtp. hva som skaper utfordringer på de områder som opplever tendenser til trengsel og masseturisme i dag.   

–Ut ifra debatten kan man få inntrykk at vi har et stort press fra turister på Norske destinasjoner, men sannheten er at såkalt overturisme er et svært lite problem og gjelder kun noen få områder noen uker i året, slår reiselivsdirektøren fast. 

NHO Reiseliv er også tydelige på at det ikke vil være aktuelt med flere avgifter på fly nå.  

–Det er viktig at myndighetene ikke forhaster seg og innfører et system som ikke er i tråd med EØS-reglene. I Hurdalserklæringen åpner myndighetene for pilotprosjekt knyttet til besøksbidrag. Vi vil anbefale å gjennomføre slike piloter i Norge før det innføres en generell adgang til besøksbidrag, sier Krohn Devold.    

Støtter pilot om avgift på forurensningsleddet

NHO Reiseliv erkjenner, uavhengig av overturisme eller ikke, at det er behov for å prøve ut ulike modeller for fellesgodeløsninger som kan bidra til en helårlig bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen.  

– Vi har også tidligere uttalt støtte til regjeringens ambisjon og ønske om å starte en dialog om innretningen på en eventuell pilotordning, og har siden oppstarten i 2018 støttet Fellesgodeprosjektet sin pilot som ønsker en avgift lagt på forurensningsleddet. 

Les NHO Reiselivs høringssvar i sin helhet her

Reiselivstilbud er avgjørende for attraktive lokalsamfunn 

I høringssvaret til NOUen legger i tillegg NHO Reiseliv vekt på at kommunene må ta i bruk de virkemidler som er der knyttet til villcamping, at cruisereglene må klargjøres og at de kommuner som har jobbet med en prosess for å bli merket som et bærekraftig reisemål har kommet langt i reisemålsledelsen og kan brukes som eksempel til etterfølgelse.  

– NOUen går i tillegg langt i å bekrefte at på mange steder i Norge er reiselivstilbud helt avgjørende for at det finnes levende og attraktive lokalsamfunn. Da er det helt naturlig at politikerne både lokalt og nasjonalt fremover legger seg i selen for å gi næringen best mulig rammebetingelser, avslutter Devold. 

 

NHO Reiselivs innspill til Reisemålsutvalgets NOU: Leve og oppleve - Reisemål for en bærekraftig fremtid

Det er viktig for NHO Reiseliv at myndighetene ikke forverrer norsk reiselivs konkurranseevne i et globalt svært utfordrende marked. Last ned NHO Reiselivs høringssvar til NOU2023:10 her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Turistskatt

Det finnes mange løsninger for fellesgodefinansiering som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv, enn turistskatt.

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: