Byrådet i Bergen har lyttet til reiseliv- og utelivsbransjen

Publisert

Sju mennesker som står på rekke foran en grå murbygning med skilting Bergen Rådhus bak seg. Foto

Byrådet Meyer foran rådhuset etter konstitueringen 1. november 2023. Fra venstre: Christine Kahrs (H), Christian Haugen (FrP), Eivind Nævdal-Bolstad (H), Christine B. Meyer (H), Reidar Digranes (Sp), Daniel C. E. Hägglund (FrP) og Charlotte Spurkeland (H). Foto: Ann-Kristin Loodtz

Byrådet i Bergen vil blant annet innføre automatisk fornyelse av skjenkebevillinger, oppheve alle alkoholfrie soner og utvide serveringstidene både inne og ute.

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

Det er svært gledelig å se at det nye byrådet i Bergen har lyttet til våre innspill om blant annet automatisk fornying av skjenkebevilling og bedre utnyttelse av gatearealer som kan egne seg til uteservering, sier Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Vi opplever at politikerne i Bergen forstår betydningen av reiseliv, servering og uteliv – både for de som besøker byen og de som bor der. Da vi arrangerte en politisk debatt i Bergen i valgkampen, var medlemmene klare på at Bergen gjorde mye riktig overfor næringen, men at reglene knyttet til skjenking kunne bli bedre. Særlig når det gjaldt uteservering og søknader, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.   

Vil gi skryt til det nye byrådet 

Vi vil gi skryt til det nye byrådet for at de har lyttet til oss og bransjens ønske om å skape en enda mer attraktiv by med gode sosiale møteplasser og et godt uteliv. Dette er også en klar oppfølging av de løfter de ga oss under valgkampen. Bergen blir nå en mer åpen og moderne by for både lokalbefolkning og besøkende, sier Bjørndal. 

Vi er glade for at det nye byrådet vil utvikle reiselivet videre i dialog med næringen. Nå gjelder det å følge opp med handling, blant annet når det gjelder uteservering på Torgallmenningen. I sommer gikk uteserveringen etter forutsetningene bra, men dette kan nok gjøres enda bedre. Våren kommer fort. Skal bransjen kunne lytte til reaksjonene og gjennomføre uteservering på en bedre måte enn i år, må dette planlegges i nært samarbeid med kommunen nå. Det nytter ikke å vente til det er noen uker igjen til sesongen er her, sier Anders Nyland i Visit Bergen.

En smilende mann som sitter ved vannet og poserer mot kameraet, med hus på rekke i bakgrunnen. Foto.

Vi er glade for at det nye byrådet vil utvikle reiselivet videre i dialog med næringen. Nå gjelder det å følge opp med handling, blant annet når det gjelder uteservering på Torgallmenningen. I sommer gikk uteserveringen etter forutsetningene bra, men dette kan nok gjøres enda bedre, understreker Anders Nyland i Visit Bergen. Foto: Bergen Reiselivslag

"Byens uteliv en viktig del av opplevelsesbyen Bergen"  

I den nye byrådsplattformen skriver byrådet at "Bergen er en internasjonal kultur- og reiselivsby, og byens uteliv er en viktig del av opplevelsesbyen Bergen. Byrådet ønsker en levende by der kommunen spiller på lag med folk og næringsliv som ønsker å skape aktivitet, arbeidsplasser og opplevelser".

Byrådet innfører automatisk fornyelse av skjenkebevillinger og inngåtte leieavtaler for uteservering. Videre åpner de for utvidede tider med servering både innendørs og utendørs og er positiv til uteservering på deler av Torgallmenningen. Ordningen med alkoholfrie soner oppheves.  

 Det er åpenbart at det nye byrådet ønsker å forenkle hverdagen til bedriftene og vil legge til rette for mer fleksibilitet og næringsvennlig utvikling. Uteservering på Torgallmenningen har lenge vært en het potet. Vi er glade for at det nå åpnes opp for uteservering på deler av Torgallmenningen og at dette området nå kan bli en enda mer levende samlingsplass for både lokalbefolkningen og de som besøker byen. Det gir også likere konkurransevilkår for de som har serveringsbedrifter i nærheten av kinoen, så dette er en mer rettferdig ordning, sier Bjørndal.  

Politikerdebatter og drømmekapitler med viktige tiltak 

NHO Reiseliv har gjennomført en rekke kommunevalgdebatter og politiske møter i de største byene, inkludert Bergen, frem mot valget der vi har utfordret kommunepolitikerne til å legge til rette for gode forhold i reiselivet fremover. Vi har også laget politiske drømmekapitler for reiselivet til både kommunevalget og fylkestingsvalget og sendt disse til alle partier.  

 I drømmekapitlene finner politikerne en rekke punkter som de kan gjennomføre, for å gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for de mange reiselivsbedriftene rundt omkring i Norge. Det er svært gledelig å se at det nye byrådet i Bergen har lyttet til våre innspill om blant annet automatisk fornying av skjenkebevilling og bedre utnyttelse av gatearealer som kan egne seg til uteservering, sier Bjørndal.  

Les også:

 

 

 

Gratulerer med valget

Reiseliv er en nøkkelnæring for arbeidsplasser, bolyst og verdiskaping i alle kommuner. Her finner du våre tips til kommunepolitikere for å skape en kommune som er god å besøke og god å bo i.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: