Politisk enighet om flere reiselivssaker, men cruise skaper debatt

Publisert

Sju menn som sitter ved siden av hverandre på en scene. Til venstre for dem sitter en mann med mikrofon. Foto

Knut Bergesen (H), Dag Mossige (AP), Leif Arne Moi Nilsen (FrP), Eirik Faret Sakariassen (SV), Mette Vabø (V) og Henrik Halleland (KrF). Foto: NHO Reiseliv

Stor enighet blant politikerne i Stavanger om både skjenkepolitikk og enklere byråkrati, men cruiseturisme forblir et heftig stridstema.

Portrett av sittende mann som ser inn i kamera. Foto.

Holder de det de lover nå, skal det blir enklere å drive reiselivsbedrift i Stavanger fremover, er oppsummeringen fra debattleder Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Stavanger var neste stopp på NHO Reiselivs valgkampturné der vi arrangerte en reiselivsdebatt med temaer som skjenkepolitikk, cruise, turistskatt, bærekraftig reiseliv og yrkesfag. 

Utelivsbransjen må få den tiliten de trenger

I Stavanger har man valgt å ikke benytte seg av muligheten til å innføre automatisk fornyet skjenkebevilling (slik man har i Oslo). Dette ble et tema for debatt, og det var en tydelig enighet og vilje blant politikerne om å gjøre det enklere for utelivsbransjen å drive, blant annet ved å innføre automatisk skjenkebevilling og at “ansvarlig vertskap”-kurset bør være digitalt og på flere språk:

AP var klar på at det skal bli mye enklere å få fornyet skjenkebevillingen. Det samme var Knut Bergesen fra Høyre som har det i programmet sitt. Han tok også opp flere byråkratiske utfordringer:

Smilende bartender bak bardisken. Foto.

Det var en tydelig enighet og vilje blant politikerne om å gjøre det enklere for utelivsbransjen å drive, blant annet ved å innføre automatisk skjenkebevilling og at “ansvarlig vertskap”-kurset bør være digitalt og på flere språk. Illustrasjonsbilde. Foto: Per Thrana

At kommunens kurs i “ansvarlig vertskap” kun er på norsk og til svært ukurante tider er en stor utfordring. Vi har foreslått at dette kurset burde kunne gjennomføres digitalt. Stavanger kommune anerkjenner ikke Universitet i Stavanger sin skjenkeprøve, mens en prøve tatt på Rogaland Brann og Redning er godt nok. Det har ingen ting å si når prøven er tatt, mens en som har tatt en bachelorgrad i hotelledelse fra UIS får ikke gyldig. Dette er rett å slett å ikke ta bransjen seriøst, sa Bergesen til stor applaus fra salen med mange reiselivsaktører som kjenner seg godt igjen i frustrasjonen til Bergesen som driver utestedet Harry Pepper i Stavanger.

Mette Vabø fra Venstre stiller seg bak Høyre:

Vi må få byråkratiet ned, og det må bli automatisk fornyet. Utelivsbransjen i Stavanger er en seriøs bransje. Da må de få den tillitten som de trenger for å kunne drive i byen vår. Når aktørene først har fått sin godkjenning skal kommunen være servicevennlig og legge til rette for at det skal være enkelt å drive. Utelivet har ansvar for å skape mye liv i byen vår, og det ønsker vi mer av, sa Vabø.

Utelivsbransjen i Stavanger er en seriøs bransje. Da må de få den tilliten som de trenger for å kunne drive i byen vår.

Mette Vabø, Venstre

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) var opptatt av det må være lett å få skjenkebevilling, men understreket at det må være lett å miste den dersom man ikke oppfører seg. Han mener altfor mange aktører får avslag på sin søknad.

Les også: Vi har trillet terning for partienes reiselivspolitikk 

SV: — Vi er supernegative til cruise

Cruise er et heftig stridstema i Stavanger – som landets største cruisehavn. I Bergen har flere partier programfestet at de vil "Innføre en turistskatt på cruisetrafikken". I Stavanger er Krf det eneste som har dette programfestet. Venstre er positive til turistskatt, men er klar på at lovgivningen i Norge ikke er på plass, og ønsker å vente på dette til de tar en endelig avgjørelse. SV er for turistskatt og foreslår å innføre en cruisepassasjeravgift. Eirik Faret Sakariassen fra SV var krystallklar om SVs syn på cruiseturisme:

Jeg vil ha turister som bor her lengere på hotell, jeg vil ha kongressturisme i større skala enn vi får til noe. Når vi skal prioritere hva vi skal velge fremover så peker ikke vi på cruiseveksten.

Eirik Faret Sakariassen, SV

Vi er supernegative til cruise. Hva slags turister vil vi tiltrekke oss? Jeg vil ha turister som bor her lengere på hotell, jeg vil ha kongressturisme i større skala enn vi får til noe. Når vi skal prioritere hva vi skal velge fremover så peker ikke vi på cruiseveksten. Det er en bransje som, av miljømessige grunner, ikke er forsvarlig å drive videre, og vi har mye mer igjen for å satse på kongressturisme og at flere turister skal bo flere netter på hotell.

Høyre på sin side er ikke enige med SV, og vil ikke ha skatt på cruise:

De som mener at cruiseturister ikke legger igjen penger har ikke vært i Stavanger mellom mai og september. De legger igjen mye penger, mer nå enn tidligere. I juli pleide vi å stenge i tre uker. Nå gjør cruiseturisme at det er flere tilbud i byen som er åpent og da kommer også lokalbefolkningen. Vi må selvfølgelig gå den grønne retningen, men vi kan ikke gjøre det og samtidig spenne bein under hele sentrumshandelen, sa Knut Bergesen (H).

Leif Arne Moi Nilsen (FrP) understreket også hvor viktig cruiseturismen er for Stavanger by og er sterkt imot at det skal legges begrensninger på cruisetrafikken. AP er opptatt av at en eventuell skatt må gå til bransjen selv og ikke til staten:

Jeg har litt “mixed emotions” når det gjelder turistskatt. Hvis vi skal ha en egen skatt her i Stavanger må det gå til å dekke de reelle utgiftene som man har. Når det gjelder en nasjonal turistskatt så støtter jeg dette i den grad det ikke blir nok en inntekt til staten. Hvis de pengene går til bransjen selv så de kan bruke det til tilrettelegging og praktiske ting, så er jeg for det, sier Dag Mossige fra Arbeiderpartiet.

Rekruttering

Alle partiene er enige om at rekruttering til yrkesfag er en stor utfordring og at det må tas flere grep. I Tromsø går Høyre til valg på "at rådgivningstjenesten behandler yrkesfag og studiespesialisering som to likeverdige tilbud". Er dette en nødvendighet i Stavanger også?

Det er et veldig godt forslag, sier Dag Mossige, og understreker at man må ha bedre informasjon om yrkesfag på ungdomsskolen og sørge for at rådgiverne også framsnakker restaurant og matfag.

Vi har i programmet vårt at vi ønsker å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Det er få kokkelærlinger i Stavanger. Dette er også noe vi må jobbe med. Kommunen må legge bedre til rette for at folk får en yrkesopplæring, sier Mette Vabø (V).

 

Les også: Vi har trillet terning for partienes reiselivspolitikk 

– Kollektivtilbudet i byen er altfor dårlig

Et annet moment som er blitt pekt på som en mangel i Stavanger er et system slik at besøkende kan reise sømløst med samme billett i regionen og gjerne på tvers av fylkesgrenser. Mette Vabø (V) peker på at kollektivtilbudet i byen er altfor dårlig:

Vi kommer til å jobbe hardt for å få på plass et bedre tilbud, både her lokalt, men også utover i hele fylket slik at turister kan reise med buss til for eksempel Hellestrøstranden. Det er fantastisk flott natur vi har som vi har lyst til å vise frem, men da må vi gjøre det enklere for turistene å oppleve andre steder enn kun Stavanger by og Lysefjorden.

Henrik Halleland (KrF) istemmer at vi trenger mer regionalt samarbeid og mer sømløse kollektivløsninger: — Det er ingen bransje som er mer avhengig av regionalt samarbeid enn reiselivet. Her må vi ta et krafttak.

Jeg synes debatten viste oss at politikerne i Stavanger er fullt ut klar over reiselivsnæringens verdi, og samtidig anerkjente at de kan gjøre mer for næringen. NHO har opplevd et høyere frustrasjonsnivå i utelivsbransjen i Stavanger sammenliknet med andre kommuner, og tok derfor initiativ til møter med Stavanger kommune før sommeren. Det har ført til at samtlige ordførerkandidater har forpliktet seg til en bedre samhandling med næringen, og det viste debatten. Holder de det de lover nå, skal det blir enklere å drive reiselivsbedrift i Stavanger fremover, sier debattleder Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv på valgkampturné

NHO Reiseliv har en offensiv satsning inn mot kommunevalget, og har planlagt en rekke kommunevalgdebatter og politiske møter sommeren og høsten 2023.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: